คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย – เพลงจีน เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย

จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย – เพลงจีน

..เพลง จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย..
…ดนตรี…
..อ่วงซื่อหยูฟง
ฉือซินจื่อซื่อหนันต่ง
เจย่จิ่วเซียงส้ง
ส้งปู้โจ่วเซินอิ่งหมงหมง
จู๋กวงโถวอิ่ง
อิ้งปู้ชูหนี่อิ๋นหยง
หยงจื่อเจี้ยน
หนี่ตู๋จื้อ เจ้าเพี่ยนจง
..เอย่ฟงอี่เหลิ่ง
หุยเสี่ยงเฉียนเฉินหยูหม้ง
ซินซื่อปิงต้ง
เจิ่นคันเซียงซื่อปู้เซียงฝง
หนันสื่อซินโถ้ง
หนันสื่อฉิงอี่หยูฟง
หนันสื่อหนี่
ไจ้หว่อซินจงเตอฝั้งจ้ง
..หว่อเจ่าอี่เหวยหนี่โจ่งเซี้ย
จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย
ฉงเฟินโส่วเตอหน่าอีเทียน
จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย
ฮัวเต้าเตียวเซี่ย
เหยินอี่เฉียวชุ้ย
เชียนหมงว่านซื่อ
อี่สุยฮัวซื่ออินเมย่..

…..ดนตรี…..
..เอย่ฟงอี่เหลิ่ง
หุยเสี่ยงเฉียนเฉินหยูหม้ง
ซินซื่อปิงต้ง
เจิ่นคันเซียงซื่อปู้เซียงฝง
หนันสื่อซินโถ้ง
หนันสื่อฉิงอี่หยูฟง
หนันสื่อหนี่
ไจ้หว่อซินจงเตอฝั้งจ้ง
..หว่อเจ่าอี่เหวยหนี่โจ่งเซี้ย
จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย
ฉงเฟินโส่วเตอหน่าอีเทียน
จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย
ฮัวเต้าเตียวเซี่ย
เหยินอี่เฉียวชุ้ย
เชียนหมงว่านซื่อ
อี่สุยฮัวซื่ออินเมย่
..หว่อเจ่าอี่เหวยหนี่โจ่งเซี้ย
จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย
ฉงเฟินโส่วเตอหน่าอีเทียน
จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย
ฮัวเต้าเตียวเซี่ย
เหยินอี่เฉียวชุ้ย
เชียนหมงว่านซื่อ
อี่สุยฮัวซื่ออินเมย่..
…ดนตรี…
..อ่วงซื่อหยูฟง
ฉือซินจื่อซื่อหนันต่ง
เจย่จิ่วเซียงส้ง
ส้งปู้โจ่วเซินอิ่งหมงหมง
จู๋กวงโถวอิ่ง
อิ้งปู้ชูหนี่อิ๋นหยง
หยงจื่อเจี้ยน
หนี่ตู๋จื้อ เจ้าเพี่ยนจง..

เจ้าของผลงานเพลง ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง mp3 จิ่วไป่จิ่วสือจิ่วตั่วเหมยกุ้ย