เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุ๋งหยิ่วยิเทียนเตินต้าวหนี่ – เพลงจีน คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุ๋งหยิ่วยิเทียนเตินต้าวหนี่

จุ๋งหยิ่วยิเทียนเตินต้าวหนี่ – เพลงจีน

เพลง..จุ๋งหยิ่วยิเตินต้าวหนี่
INTRO..4 Bars).2…3…
4..ซานหยิ่วกาว ยาสุ่ยยิ้วจิ
หนี่จายตังหลาย หวอจายซี
ซานป่าหวอเหมินเฟิน สุยป่าหว่อเหมินหลี
หวอจือหยิ่วเทียน เทียนเตินเจอะหนี่
.ห่ายหูเปียนยา หยางหูตี่
หนี่จายตังหลาย หวอจ้ายซี
ห่ายป่าหวอเหมินเฟิน หยางป่าหวอเหมินหลี่
หว่อจือหยิ่วเทียน เทียนเตินเจอะหนี่
.หนี่ซือซาหลาย หวอซือหนี
หวอเหมินเลียงเซิน จิ้วจ้ายยิฉี่
หวอซื่อเจียวหลาย หนี่ซือชี
หวอเหมินเหลียงเฟิน คายปุ๊หยงยี้
.หวอจ้งชิงยา หนี่จ้งยี
หนี่ปุ๊พาวหลาย หว่อปุ๊ชี
ซานแหย่ปุเหนิงเฟิน ห่ายแหย่ปุ๊เหนิงหลี่
หว่อจุ๋งหยิ่วยิเทียนเตินต้าวหนี่

SOLO..8 Bars).6…7…
8..หนี่ซือซาหลาย หวอซือหนี
หวอเหมินเลียงเซิน จิ้วจ้ายยิฉี่
หวอซื่อเจียวหลาย หนี่ซือชี
หวอเหมินเหลียงเฟิน คายปุ๊หยงยี้
.หวอจ้งชิงยา หนี่จ้งยี
หนี่ปุ๊พาวหลาย หว่อปุ๊ชี
ซานแหย่ปุเหนิงเฟิน ห่ายแหย่ปุ๊เหนิงหลี่
หว่อจุ๋งหยิ่วยิเทียนเตินต้าวหนี่

รวมผลงานเพลง โดย เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ จุ๋งหยิ่วยิเทียนเตินต้าวหนี่