คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จู๋หนี่อีหลู้ซุ่นฟง – เพลงจีน เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จู๋หนี่อีหลู้ซุ่นฟง

จู๋หนี่อีหลู้ซุ่นฟง – เพลงจีน

..เพลง จู๋หนี่อีหลู้ซุ่นฟง..
…ดนตรี…
..หน่าอีเทียน
จือเต้าหนี่เอี้ยวโจ่ว
หว่อเหมินอีจวี่ฮั่ว
เอย่เหมยโหย่วซัว
ตังอู่เอย่ตีจงเซิง
เชียวท้งหลี่เปย๋ตีซินเหมิน
เชี่ยต่าปู้ไค
หนี่เชินเชินตีเฉินม้อ
หน่าอีเทียน
ส้งหนี่ส้งเต้าจุ้ยโฮ้ว
หว่อเหมินอีจวี้หั้ว
เอย่เหมยโหย่วหลิว
ตังเหวียงจี่ตีเวย่ไถ
จี่ท้งส้งเปย๋ตีเหยินเหมิน
เชี่ยจี่ปู้เตี้ยว
หว่อเซินเซินตีหลีโฉว
หว่อจือเต้าหนี่
โหย่วเชียนเอี๋ยน
หนี่โหย่วว่านหวี่
เชี่ยปู้เขิ่นซัว ชูโข่ว
หนี่จือเต้าหว่อเฮ่าตันซิน
หว่อเฮ่าหนันกั้ว
เชี่ยปู้กั่นซัวชูโข่ว
ตังหนี่เป้ยซั่งสิงหลัง
เชี่ยเซี้ยหน่าเฟิ้นหยงอิ้ว
หว่อจื่อเหนิงหยั้ง
เอี่ยนเล่ยหลิวไจ้ซินตี่
เมี่ยนไต้เจ่อเหวยๆเซี่ยว
เวี่ยงหลี่ตีฮุยฮุยโส่ว
จู๋หนี่อีหลู้ ซุ่นฟง
ตังหนี่ถ้าซั่งเวย่ไถ
ฉงฉื่ออีเกอเหยินโจ่ว
หว่อจื่อเหนิง
เซินเซินตี้จู๋ฟู้หนี่
เซินเซินตี้จู๋ฟู้หนี่
จุ้ยชิงไอ้ตีเผิงอิ่ว
จู๋หนี่อีหลู้ ซุ่นฟง..

…..ดนตรี…..
..หน่าอีเทียน
ส้งหนี่ส้งเต้าจุ้ยโฮ้ว
หว่อเหมินอีจวี้หั้ว
เอย่เหมยโหย่วหลิว
ตังเหวียงจี่ตีเวย่ไถ
จี่ท้งส้งเปย๋ตีเหยินเหมิน
เชี่ยจี่ปู้เตี้ยว
หว่อเซินเซินตีหลีโฉว
หว่อจือเต้าหนี่
โหย่วเชียนเอี๋ยน
หนี่โหย่วว่านหวี่
เชี่ยปู้เขิ่นซัว ชูโข่ว
หนี่จือเต้าหว่อเฮ่าตันซิน
หว่อเฮ่าหนันกั้ว
เชี่ยปู้กั่นซัวชูโข่ว
ตังหนี่เป้ยซั่งสิงหลัง
เชี่ยเซี้ยหน่าเฟิ้นหยงอิ้ว
หว่อจื่อเหนิงหยั้ง
เอี่ยนเล่ยหลิวไจ้ซินตี่
เมี่ยนไต้เจ่อเหวยๆเซี่ยว
เวี่ยงหลี่ตีฮุยฮุยโส่ว
จู๋หนี่อีหลู้ ซุ่นฟง
ตังหนี่ถ้าซั่งเวย่ไถ
ฉงฉื่ออีเกอเหยินโจ่ว
หว่อจื่อเหนิง
เซินเซินตี้จู๋ฟู้หนี่
เซินเซินตี้จู๋ฟู้หนี่
จุ้ยชิงไอ้ตีเผิงอิ่ว
จู๋หนี่อีหลู้ ซุ่นฟง..

รวมผลงานเพลง นักร้อง เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงสด จู๋หนี่อีหลู้ซุ่นฟง