คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ฉิงเหยินเตอหยิงเล่ย – เพลงจีน เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉิงเหยินเตอหยิงเล่ย

ฉิงเหยินเตอหยิงเล่ย – เพลงจีน

เพลง.ฉิงเหยินเตอหยิงเล่ย
INTRO..4 Bars) 3..4..
.เหว่ยเซอ เมอย่าวตุ้ยหนี่
เตี้ยวเหยียนเล่ย
หนี่หนาน ตาวปุ๊หมิงปาย
ซือเว่ยเหลี่ยวอาย
จือยิว นาหยิ่วฉิงเหยิน
เยียนเล่ยจุย เจินกุ่ย
ยิเคอๆเหยี่ยนเล่ยโตวซื่ออาย
โตวซืออ้าย
.เหว่ยเซอ มอย่าวตุ้ยหนี่
เตียวเยี่ยนเล่ย
หนี่หนาน ตาวปูหมิงปาย
ซือเว่ยเหลี่ยวอาย
หย่าวปุ๊ ซือโย่วฉิงเหยิน
เกินหว่อย่าว เฟินคาย
หว่อเหยียนเล่ยปุ๊หวุยเตียวเซียวหลาย
เตียวเซียวหลาย
.ฮ่าวชุน ฉายล่าย
ชุนฮวา เจินคาย
หนี่เจิน เซอเตอซัว จ้ายหวุย
หว่อจ้าย เสิ้นขุ่ย
ว่างชวน ชิวสุ่ย
หนี่ปุ๊ย่าววางเหลี่ยวหว่อฉิงเซิน
เซินหยู่ไฮ
.เหว่ยเซอ เมอย่าวตุ้ยหนี่
เตี้ยวเหยียนเล่ย
หนี่หนาน ตาวปุ๊หมิงปาย
ซือเว่ยเหลี่ยวอาย
ย่าวปุ๊ ซือหยิ่วฉิงหลัง
เกืนหว่อเย่าเฟินคาย
หว่อเยียนเล่ยปุ๊วุ่ยเตียวเซียหลาย
เตียวเซียหลาย…

ดนตรี SOLO.16.Bars).14..15..
.ฮ่าวชุน ฉายล่าย
ชุนฮวา เจินคาย
หนี่เจิน เซอเตอซัว จ้ายหวุย
หว่อจ้าย เสิ้นขุ่ย
ว่างชวน ชิวสุ่ย
หนี่ปุ๊ย่าววางเหลี่ยวหว่อฉิงเซิน
เซินหยูไฮ
.เหว่ยเซอ เมอย่าวตุ้ยหนี่
เตี้ยวเหยียนเล่ย
หนี่หนาน ตาวปุ๊หมิงปาย
ซือเว่ยเหลี่ยวอาย
ย่าวปุ๊ ซือหยิ่วฉิงหลัง
เกินหว่อเย่า เฟินคาย
หว่อเยียนเล่ยปุ๊วุ่ยเตียวเซียหลาย
เตียวเซียหลาย…

รวมผลงานเพลง ของ เพลงจีน

Related Posts

มิวสิควีดีโอ เพลง ฉิงเหยินเตอหยิงเล่ย