เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ชอหล่วน – เพลงจีน เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชอหล่วน

ชอหล่วน – เพลงจีน

เพลง..ชอหล่วน
INTRO.8.Bars)…
(Distortion) 5…
6…7…
8.โกะคาฮวาย
เดียมเอียสี่ลี้จิหลั่ง
อิ่งอุ่ยลี่ ซีอั้ว เอ ชอหล่วน
บิง จ้ายกิม ซิ่ง จ้อฮวยบ่อฮีบัง
หย่า อึ่มกำจวง ลี่บัง
.จี้เย้าลี แห่งฮก
จี้เย้าลี้คว่ายลก
อั้วบองวนถ่าง
จี ฮุ่นเมียฮุ่นซ้องตีหลัง
สี่ อัวฮาน มาน สี่ อัวฮาน มาน
อา.ฮา.อ้า อ่า ฮา อ่า ฮ้า
เจี๋ยติวแปะแปะ
ล่ายฮีจิมจี๋ ติวล่วน อาย
SOLO.9.Bars).7…8…
.โกะคาฮวาย
เดียมเอียสี่ลี้จิหลั่ง
อิ่งอุ่ยลี่ ซีอั้ว เอ ชอหล่วน
บิง จ้ายกิม ซิ่ง จ้อฮวยบ่อฮีบัง
หย่า อึ่มกำจวง ลี่บัง
.จี้เย้าลี แห่งฮก
จี้เย้าลี้คว่ายลก

อั้วบองวนถ่าง
จี ฮุ่นเมียฮุ่นซ้องตีหลัง
สี่ อัวฮาน มาน สี่ อัวฮาน มาน
อา.ฮา.อ้า อ่า ฮา อ่า ฮ้า
เจี๋ยติวแปะแปะ
ล่ายฮีจิมจี๋ ติวล่วน อาย
.จี้เย้าลี แห่งฮก
จี้เย้าลี้คว่ายลก
อั้วบองวนถ่าง
จี ฮุ่นเมียฮุ่นซ้องตีหลัง
สี่ อัวฮาน มาน สี่ อัวฮาน มาน
อา.ฮา.อ้า อ่า ฮา อ่า ฮ้า
เจี๋ยติวแปะแปะ
ล่ายฮีจิมจี๋ ติวล่วน อาย..

รวมผลงานเพลง ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงออนไลน์ ชอหล่วน