เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ชาวไทยเชื้อสายจีน – เพลงจีน เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชาวไทยเชื้อสายจีน

ชาวไทยเชื้อสายจีน – เพลงจีน

ดนตรี 5 Bars..3…4…
5…จัน เมิ้น ไท้ เจี๊ย ฮว้า อี่
ไอ๊ ไท้ จู๊ ฉื่อ เซียง ตี่ ถู่ ตี
เอิ๊น ไอ กั่ว ฉ่ง เฝิ่ง เสิ่ง
จิง ฝ่อ ลี้
จ๊ง กั๊น เอิน ไจ เตอ หมิ่ง เวิน ซวี
ซั้น จวิ๊น จิง เจีย ย่ง
เยิ้น กง จือ จั๊น เฮอ หลี่
เจี้ยน เซอ เหว่ย เหล่อ ซัน จง อี
เป๊า หู่ ฮวน จิง
ตง นั้น ซี เป่ย เสี่น ลิ้น ซัน ซี้
วยง เยว้ ชิ้น
จื่อ ก๊ง เซีย จู่ เหมื่ยน ลี
ฮ้วง ซั้ง ยวี้ เยวี้ยน
ตี๊ อี๊ จือ ตา จี่
ปี เซี้ย เซิ่ง โซว
อวั่น สื่อ อู๊ เจียง เตียน ลี้
เหว่ย เซอ ฮุย ตา จง
เล้อ เยอี้ย อัน จวี
เชิน จ่ง ตี ก๊ง จั่ว จัน
เจ๊อ เยิ้น ตัน ชี
จั่น เมิ้น ไท้ เจี๊ย ฮว้า อี
ไอ่ ไท จู่ เจี่ยง ซัน ชิ่ง ปู อี
ชิว ท้วน เจีย
โย้ว จี่ หลวี่ โส่ว เสวี่ย ซี้
จั๊น จัว จือ จี ไท้ กัว ฟัน
ย้ง เซ้ง อี่ อี่

ดนตรี 4 Bars..2…3…
4…จัน เมิ้น ไท้ เจี๊ย ฮว้า อี่
ไอ๊ ไท้ จู๊ ฉื่อ เซียง ตี่ ถู่ ตี
เอิ๊น ไอ กั่ว ฉ่ง เฝิ่ง เสิ่ง
จิง ฝ่อ ลี้
จ๊ง กั๊น เอิน ไจ เตอ หมิ่ง เวิน ซวี
ซั้น จวิ๊น จิง เจีย ย่ง
เยิ้น กง จือ จั๊น เฮอ หลี่
เจี้ยน เซอ เหว่ย เหล่อ ซัน จง อี
เป๊า หู่ ฮวน จิง
ตง นั้น ซี เป่ย เสี่ย ลิ้น ซัน ซี้
วยง เยว้ ชิ้น
จื่อ ก๊ง เซีย จู่ เหมื่ยน ลี

ศิลปิน นักร้อง เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง mp3 ชาวไทยเชื้อสายจีน