เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซันเกอเลี่ยน – เพลงจีน คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซันเกอเลี่ยน

ซันเกอเลี่ยน – เพลงจีน

…ดนตรี…
..ช.เฮ.ทิงเจียนซันเกอไท่โถวหวั้งเอ
หนี่ตีเกอเซิงฉังทิงเต้าเอ
จื่อเจี้ยนซันโถวเหยินอิ่งฮ่วงเอ
ปู้จือกูเหนียงเข่อจวินเชี้ยวเอ
ญ.จวินเชี้ยวหนี่เอย่คั่นปู้เต้าเอ
จวินเชี้ยวหนี่เอย่ก่วนปู้เจ้าเอ
เที้ยวชวนเอี่ยนจิงคั้นเฉียนฟัง
ไฮ้หลี่เจาเสอะเอยี่ยวถีฝังเอ..
…..ดนตรี…..
..ช.เฮ.เจ้อเถียวสุ่ยลู่ฉังไหลอ่วงเอ
ไฮ้หลี่เจาเซอะอว่อจือเต้าเอ
หนี่เจียจู้ไจ้หน่าอี่จ๋วงเอ
จือซิ่งจือหมิงเห่าชวิ๋นฝังเอ
ญ.ตุงจ่วงซีจ่วงหนันเป่ยจ่วงเอ
จ่วงๆโตวโหย่วเม่ยเจียวเหนียงเอ
เสิมเมอซิ่งไหลเสิมเมอหมิง
ไป่เจียซิ่งสั้งชวิ๋นเต๋อเต้าเอ..

…..ดนตรี…..
..ช.เฮ.หนี่ตีจุ่ยปาเจินหลิงเชี่ยวเอ
เซิงอินเฮ่าปี่ไป่หลิงเหนี่ยวเอ
ป่าหนี่หมอเอยี่ยงจี่เต๋อเหลาเอ
โจ่วเพี่ยนชุนจ่วงป่าหนี่เจ่าเอ
ญ.อว่อไจ้เจียหลี่ปู้ชูฝังเอ
ตุงซีหนันเป่ยหนี่ล่วนช่วงเอ
เสี่ยวซินหมู้กุ้นโถวสั้งเชียว
เสี่ยวซินเอ้อโก่วถุ่ยสั้งเอี่ยวเอ..

ศิลปิน ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ซันเกอเลี่ยน