คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ซินยวนยางหู๋เตี๋ยม่ง – เพลงจีน เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซินยวนยางหู๋เตี๋ยม่ง

ซินยวนยางหู๋เตี๋ยม่ง – เพลงจีน

จั่วยือเซี้ยงน้าตงลิ่วสุย
ลีอั่วยวนฉีปูเคอเหลี่ยว
จินยื้อลวนอัวซิ่นตั๊วฟั้นโยว
โฉ่วเตาต๊วนซุ้ยซุยเกิ่งหลิ่ว
จวีเป่ยเซียวโช้วโชวเกิงโฉ่ว
มิงเจ๊าชิงเฝิ่งสื่อ เพียวลิ้ว
อิ่วไลจื้อเหวินซินเหยินเสี่ยว
โยวสุ่ยทิงเต๊าจิวเยินขู่
ไอชิ้งเลียงเกอจื่อ เห่าซิ้นคู
สื่อเยียวเหวินอี๊เกอมิงไป่
ไฮสื่อเยียวจ๊วงจัวฮูถู่
จือตั๊วจือเส่าหนันจือจู
คั้นเซอเก่อยวนยังฮู้เตีย
ปูอิ๋งไกเตอเหนี่ยนไต
เข่อซือซุยอิ้ว
เนิ้งไป๊ทัวเยิ่นสื่อเจียนตีเป่ยไอ
หั่วฮัวซื๊อเจี่ย
หย่วนหยัง ฮู้เตี่ย
ไจเหยิ่นเจียนอี่ซือเตียน
เฮอขู่เอียวสั่งชิงเทียน
ปูอยู่เหวิ่นโยว ถ่งเหมียน
ดนตรี….
จั่วยือเซี้ยงน้าตงลิ่วสุย
ลีอั่วยวนฉีปูเคอเหลี่ยว
จินยื้อลวนอัวซิ่นตั๊วฟั้นโยว
โฉ่วเตาต๊วนซุ้ยซุยเกิ่งหลิ่ว
จวีเป่ยเซียวโช้วโชวเกิงโฉ่ว
มิงเจ๊าชิงเฝิ่งสื่อ เพียวลิ้ว
อิ่วไลจื้อเหวินซินเหยินเสี่ยว
โยวสุ่ยทิงเต๊าจิวเยินขู่
ไอชิ้งเลียงเกอจื่อ เห่าซิ้นคู
สื่อเยียวเหวินอี๊เกอมิงไป่
ไฮสื่อเยียวจ๊วงจัวฮูถู่
จือตั๊วจือเส่าหนันจือจู
คั้นเซอเก่อยวนยังฮู้เตีย
ปูอิ๋งไกเตอเหนี่ยนไต
เข่อซือซุยอิ้ว
เนิ้งไป๊ทัวเยิ่นสื่อเจียนตีเป่ยไอ
หั่วฮัวซื๊อเจี่ย
หย่วนหยัง ฮู้เตี่ย
ไจเหยิ่นเจียนอี่ซือเตียน
เฮอขู่เอียวสั่งชิงเทียน
ปูอยู่เหวิ่นโยว ถ่งเหมียน

คั้นเซอเก่อยวนยังฮู้เตีย
ปูอิ๋งไกเตอเหนี่ยนไต
เข่อซือซุยอิ้ว
เนิ้งไป๊ทัวเยิ่นสื่อเจียนตีเป่ยไอ
หั่วฮัวซื๊อเจี่ย
หย่วนหยัง ฮู้เตี่ย
ไจเหยิ่นเจียนอี่ซือเตียน
เฮอขู่เอียวสั่งชิงเทียน
ปูอยู่เหวิ่นโยว ถ่งเหมียน

ศิลปิน ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง online ซินยวนยางหู๋เตี๋ยม่ง