คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ซินอวี่ – เพลงจีน เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซินอวี่

ซินอวี่ – เพลงจีน

…เพลง ซินอวี่…
…ดนตรี…
..หว่อตีซือเนี่ยน
ซื่อปู้เข่อซู่มอตีอ่วง
หว่อตีซือเนี่ยน
ปู้ไจ้ซื่อเจว๋ถีตีไฮ่
เว่ยเสอมอจ่งไจ้
หน่าเซเพียวอวี่ตียื่อจื่อ
เซินเซินตีป่าหนี่เสี่ยงฉี่
..หว่อตีซินซื่อหลิ้วเวย่ตีฉิง
ลี่ลี่เสี้ยเจ่อซินอวี่
เสี่ยงหนี่เสี่ยงหนี่
เสี่ยงหนี่เสี่ยงหนี่
จุ้ยโห้วอีชื่อเสี่ยงหนี่
อิงเหวยหมิงเทียน
หว่อเจียงเฉิงเว้ย
เปย๋เหยินตีซินเหนียง
หยั้งหว่อจุ้ยโฮ้ว
อีชื่อเสี่ยงหนี่
..หว่อตีซือเนี่ยน
ซื่อปู้เข่อซู่มอตีอ่วง
หว่อตีซือเนี่ยน
ปู้ไจ้ซื่อเจว๋ถีตีไฮ่
เว่ยเสอมอจ่งไจ้
หน่าเซเพียวอวี่ตียื่อจื่อ
เซินเซินตีป่าหนี่เสี่ยงฉี่..

…..ดนตรี…..
..หว่อตีซือเนี่ยน
ซื่อปู้เข่อซู่มอตีอ่วง
หว่อตีซือเนี่ยน
ปู้ไจ้ซื่อเจว๋ถีตีไฮ่
เว่ยเสอมอจ่งไจ้
หน่าเซเพียวอวี่ตียื่อจื่อ
เซินเซินตีป่าหนี่เสี่ยงฉี่
หว่อตีซินซื่อหลิ้วเวย่ตีฉิง
ลี่ลี่เสี้ยเจ่อซินอวี่
เสี่ยงหนี่เสี่ยงหนี่
เสี่ยงหนี่เสี่ยงหนี่
จุ้ยโห้วอีชื่อเสี่ยงหนี่
อิงเหวยหมิงเทียน
หว่อเจียงเฉิงเว้ย
เปย๋เหยินตีซินเหนียง
หยั้งหว่อจุ้ยโฮ้ว
อีชื่อเสี่ยงหนี่
..หว่อตีซือเนี่ยน
ซื่อปู้เข่อซู่มอตีอ่วง
หว่อตีซือเนี่ยน
ปู้ไจ้ซื่อเจว๋ถีตีไฮ่
เว่ยเสอมอจ่งไจ้
หน่าเซเพียวอวี่ตียื่อจื่อ
เซินเซินตีป่าหนี่เสี่ยงฉี่..

ศิลปิน โดย เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป ซินอวี่