เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซิมอ่ายเอม่ายเข่า – เพลงจีน รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซิมอ่ายเอม่ายเข่า

ซิมอ่ายเอม่ายเข่า – เพลงจีน

ซิมอ่ายเอม่ายเข่า
INTRO.9.Bars) 8…9…
.ฉิ่ว..กัว เซื้อง ซิม เอ๋ อิ่ง ลี่
กิ๋ม ย๊า ก๊วด ซิม ได้ ลี่ คุย
คัว เตี่ยว ลี่ มัว บิ๋น เอ่ จู๋ ดุ่ย
กัว เอ ซิม กั๋ว เกียง เบ้ ชุย
ซุย เลน จิง ซิม เถี่ย ถัง ลี่
โห เซียง เขน เกี้ยง เอี่ย โบ๋ อี้ กี
ซัง ลี จี ค่า โบ๋ เอ๋น เอ๋ ฉิว จี้
กำ เสี่ย ลี้ ผ่วย พัว กั้ว เจีย จ่วย หนี
อ่า อา อ๋า อ๊า..ซิม อ่าย เอ๋ ม่าย เข่า
เชีย ลี เจือง กั้ว ปัง บ้วย กี่
อา ลี โบ่ เคียม กัว กั้ว โบ๋ เคียม ลี่
ดนตรี SOLO.5.Bars) 4…5…
.ฉิ่ว..กัว เซื้อง ซิม เอ๋ อิ่ง ลี่
กิ๋ม ย๊า ก๊วด ซิม ได้ ลี่ คุย
คัว เตี่ยว ลี่ มัว บิ๋น เอ่ จู๋ ดุ่ย
กัว เอ ซิม กั๋ว เกียง เบ้ ชุย
ซุย เลน จิง ซิม เถี่ย ถัง ลี่
โห เซียง เขน เกี้ยง เอี่ย โบ๋ อี้ กี
ซัง ลี จี ค่า โบ๋ เอ๋น เอ๋ ฉิว จี้
กำ เสี่ย ลี้ ผ่วย พัว กั้ว เจีย จ่วย หนี
อ่า อา อ๋า อ๊า..ซิม อ่าย เอ๋ ม่าย เข่า
เชีย ลี เจือง กั้ว ปัง บ้วย กี่
อา ลี โบ่ เคียม กัว กั้ว โบ๋ เคียม ลี่

ดนตรี SOLO 8 Bars) …
6…7…8…
.ซุย เลน จิง ซิม เถี่ย ถัง ลี่
โห เซียง เขน เกี้ยง เอี่ย โบ๋ อี้ กี
ซัง ลี จี ค่า โบ๋ เอ๋น เอ๋ ฉิว จี้
กำ เสี่ย ลี้ ผ่วย พัว กั้ว เจีย จ่วย หนี
อ่า อา อ๋า อ๊า..ซิม อ่าย เอ๋ ม่าย เข่า
เชีย ลี เจือง กั้ว ปัง บ้วย กี่
อา ลี โบ่ เคียม กัว กั้ว โบ๋ เคียม ลี่

ศิลปิน ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงใหม่ ซิมอ่ายเอม่ายเข่า