คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ซิ่วเหอเปา – เพลงจีน เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซิ่วเหอเปา

ซิ่วเหอเปา – เพลงจีน

..เพลง ซิ่วเหอเปา..
…ดนตรี…
..ชูอีอาเต้าสืออู่
สืออู่ตีเวย่เอ๋อเกา
หน่าชุนฟงไป่ต้ง
เอี๋ยงเอียมาเอี๋ยงหลิวเซา..
…..ดนตรี…..
..ซันเวย่เถาฮัวไค
ฉิงเหยินเซาซูไหล
เซาซู ซูไต้ซิ่นซิ่น
เอี้ยวอีเก้อเหอเปาไต้..
…..ดนตรี…..
..หลังซื่อเหนียนชิงฮั้น
เม่ยหยูฮัวชูไค
โซวเต้า เจ้อเหอเปาไต้
หลังหนี่เอี้ยวเจ่าหุยไหล..

…..ดนตรี…..
..อีซิ่วอีจือฉวน
ฉวนซั่ง จังเจ่อหัง
หลี่เมี่ยนเตออี่ซือ
ฉิงหลังเอียหนี่ชวี่ไช..
…..ดนตรี…..
..เอ้อซิ่วเวียนเอียงเหนี่ยว
ชีสีไจ้เหอเปียน
หนี่อี อีหว่อเข้าเข้า
หยงเวี่ยนปู้เฟินไค..

ศิลปิน นักร้อง เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลงสด ซิ่วเหอเปา