คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ซือเหยียน – เพลงจีน เพลงชิวๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซือเหยียน

ซือเหยียน – เพลงจีน

.เพลง..ซือเหยียน
INTRO.16.Bars).14…15…
.เจียง สุ่ยตง หลิวยี่ชื่อจิวปุวุ่ยโถว
ยิวซื่อลัวเยียะสือโฮ่ว จี่ เตอหนี่ หว่อ
จิ่วจายจื่อตีเฟิ่นโส่ว
จวนเยี่ยนยีซานชิว
หนี่ เขอจือ เต้าหว่อเทียนๆ
ตีจายเติ่นโฮ้ว เติ่น หนี่หยี
หว่อฉางเซียงโซ่ว
หนี่ หลิงโจ๋วหลิวไก่วหว่อ
ติ ซือเหยียน จิว
เซียงเจียงสุ่ย ปุวุ่ยโถว..

ดนตรี SOLO.16 Bars) 14…15…
.เจียง สุ่ยตง หลิวยี่ชื่อจิวปุวุ่ยโถว
ยิวซื่อลัวเยียะสือโฮ่ว จี่ เตอหนี่ หว่อ
จิ่วจายจื่อตีเฟิ่นโส่ว
จวนเยี่ยนยีซานชิว
หนี่ เขอจือ เต้าหว่อเทียนๆ
ตีจายเติ่นโฮ้ว เติ่น หนี่หยี
หว่อฉางเซียงโซ่ว
หนี่ หลิงโจ๋วหลิวไก่วหว่อ
ติ ซือเหยียน จิว
เซียงเจียงสุ่ย ปุวุ่ยโถว..

รวมผลงานเพลง ของ เพลงจีน

Related Posts

ฟังเพลง online ซือเหยียน