เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ซุกี่ยากี่ [อักษรไทย] – เพลงญี่ปุ่น เพลงใหม่ล่าสุด

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง ซุกี่ยากี่ [อักษรไทย]

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซุกี่ยากี่ [อักษรไทย]

ซุกี่ยากี่ [อักษรไทย] – เพลงญี่ปุ่น

..อุเอโอมุอุอิเต อารุโค…
นามิดางา โคโบเร
นาอิโย โรนิ โอโมอิดะซึ
ฮารุโนฮิ ฮิโต ริโบ จิโนโยรุ
..อูเอโอมุอุอิเต อารุโค…
นิชินดา โฮชีโอ
คาโซเอ เอเท
โอโมอิเดซือ นาซึโนฮิ
ฮิโต ริโบ จิโนโยรุ
..ชิอาวาเซวา
คุโมโน อุเอนี
ชิอาวาเซวา
โซชิโน อุเอนี
..อุเอโอมุอุอิเต อารุโค…
นามีดางา โคโบเร
นาอีโย โรนิ
นาคินาคารา อารุคุ
ฮิโต ริโบ จิโนโยรุ
..โอโมอิเดซือ นาซึโนฮิ
ฮิโต ริโบ จิโนโยรุ
..คานาชิมิวา โฮชิโน คาเคนิ
คานาชิมิวา ซึคิโน คาเคนิ
..อูเอโอมุอุอิเต อารุโค…
นามีดางา โคโบเร
นาอีโย โรมี
นาคินาคารา อารุคุ
ฮิโต ริโบ จิโนโยรุ
ฮิโต ริโบ จิโนโยรุ
ฮิโต ริโบ จิโนโยรุ..

รวมผลงานเพลง โดย เพลงญี่ปุ่น

ฟังเพลง ออนไลน์ ซุกี่ยากี่ [อักษรไทย]