คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จามจุรีศรีจุฬา – เพลงสถาบันจุฬา คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จามจุรีศรีจุฬา

จามจุรีศรีจุฬา – เพลงสถาบันจุฬา

..ดนตรี.4.Bars..2..3..
4..เมื่อ ต้นปี
.จามจุรี งามล้น
.เครื่องหมายของสิ่งมงคล
.ทุกคนเริ่มต้นสนใจ
.เริ่ม เวลา รับชาวจุฬา
.น้องใหม่
.เบิกบาน สำราญฤทัย
.น้องเรา มาใหม่หลายคน
.เห็น จามจุรี สีงาม
.ทุกยาม ต้องงามล้ำล้น
.น้องเรา เข้ามาทุกคน
.เบิกบานกมล เริ่มต้นด้วยดี
.พร้อมกัน เมื่อวันนี้เอง
.ร้องเพลง ครื้นเครงเต็มที่
.หมาย เอาจามจุรี
.เป็นเกียรติเป็นศรี
.ของชาวจุฬา
ดนตรี.4.Bars..2..3..
4..เมื่อ กลาง ปี
.ต้นจามจุรี ฝัก หล่น
.ถึง เวลาหน้าฝน
.ลำต้นก็ลื่น หนักหนา
.ฝัก หล่นไป
.น้ำยางก็ไหล ลงมา
.ถ้าเดิน พลั้งพลาดท่า
.จะล้มทันที..
.ฉัน ใด ก็ดี
.ยางจามจุรี เตือน ใจ
.ว่ายาง ที่ไหล
.นั้นคือยางอาย เรานี้
.พลาด การศึกษา
.ถึงอายหนักหนาทั้งธานี
.จำ จำ จามจุรี เตือนใจ
.เมื่อ ปลาย ปี
.ดอกจามจุรี ร่วง หล่น

.ทิ้ง ใบเกลื่อนถนน
.เหลือเพียงลำต้น ยืนไว้
.เหล่า จุฬา
.ทิ้งความสุขา ทันใด
.พ่อแม่ น้องพี่ไกลใกล้
.อยู่ไหน ลืมกัน..
.ที่ กิน ถิ่นนอน
.มิได้อาวรณ์ นำ พา
.มี ความปรารถนา
.เหลือเพียงตำรา เท่านั้น
.เพื่อน เชือนชัก
.ทิ้งจนคนรัก สารพัน
.หวัง มิให้ ตกชั้น รีไทร์

ศิลปิน ของ เพลงสถาบันจุฬา

ฟังเพลง จามจุรีศรีจุฬา