เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จ้ำจี้มะเขือพวง – เพลงเด็ก รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จ้ำจี้มะเขือพวง

จ้ำจี้มะเขือพวง – เพลงเด็ก

ดนตรี 3 Bars..2…
3 จ้ำจี้มะเขือพวง
เห็นชาวบางหลวง
มาทอดก้ามกุ้ง
ก้ามกุ้งเอย มาร้องแวแว
มาสอยดอกแค
มาแหย่รูปู
อีหนูขายแป้ง
อีแร้งตกใจ
บินไปพะเยิบพะยาบ
จรเข้ลากหาง
นกกระยางบินเปรื๋อ
ลาลาลาลา ลาลาลาลา
ลาลาลาลา ลาลาลาลา
จ้ำจี้มะเขือพวง
เห็นชาวบางหลวง
มาทอดก้ามกุ้ง
ก้ามกุ้งเอย มาร้องแวแว
มาสอยดอกแค
มาแหย่รูปู
อีหนูขายแป้ง
อีแร้งตกใจ

บินไปพะเยิบพะยาบ
จรเข้ลากหาง
นกกระยางบินเปรื๋อ
ลาลาลาลา ลาลาลาลา
ลาลาลาลา ลาลาลาลา
จ้ำจี้มะเขือพวง
เห็นชาวบางหลวง
มาทอดก้ามกุ้ง
ก้ามกุ้งเอย มาร้องแวแว
มาสอยดอกแค
มาแหย่รูปู
อีหนูขายแป้ง
อีแร้งตกใจ
บินไปพะเยิบพะยาบ
จรเข้ลากหาง
นกกระยางบินเปรื๋อ
ลาลาลาลา ลาลาลาลา
ลาลาลาลา ลาลาลาลา

ผลงานเพลง นักร้อง เพลงเด็ก

ฟังเพลง online จ้ำจี้มะเขือพวง