คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ดำทีเด็ด – เพ็ญนภา มุกดามาศ คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดำทีเด็ด

ดำทีเด็ด – เพ็ญนภา มุกดามาศ

น้องดำอย่างนี้
เขาเรียกว่าดำทีเด็ด
น้องดำตับเป็ด
ชายว่าเด็ด สะระตี่
จะดำหรือขาว
ถึงคราวก็บอก ดีดี
ใช่อยู่ ที่สี
ดำ อย่างนี้ หละที เด็ด
น้องดำอย่างนี้
เขาเรียกว่าโก บิ๊โอ่
ทำร้อง โอ้โฮ้
โก ปิ๊โอ้ ไงรสเผ็ด
ทำตาม รวงข้าว
ถึงคราวมันต้อง ออกเม็ด
ดำ น้องมี ทีเด็ด
เหมือนดั่งข้าวเม็ด พันธุ์ดี
.ดำ ด๊ำดำ ด๊ำดำ
ดำหัว ดำน้ำ ก็เรียกว่าดำ นะพี่
แต่ว่าดำหวิว
นี้ชวนสยิว หรือดี
อันนารีงามสรรพ์
อื้อหือ ถ้าดับไฟ ก็งามวิเศษ
น้องดำอย่างนี้
เขาเรียกว่าดำ บริสุทธิ์
เข้าใกล้แล้วไฟดูด
ฉุดให้พี่ ต้องร้องเอ็ด
คนดำอย่างนี้
โบราณท่านว่า มีเคล็ด
เรียกดำ ตับเป็ด
ท่านว่ามีเคล็ด ดำดี
น้องดำอย่างนี้
เขาเรียกว่าดำทีเด็ด
น้องดำตับเป็ด
ชายว่าเด็ด สะระตี่
จะดำหรือขาว
ถึงคราวก็บอก ดีดี
ใช่อยู่ ที่สี
ดำ อย่างนี้ หละที เด็ด
น้องดำอย่างนี้
เขาเรียกว่าโก บิ๊โอ่
ทำร้อง โอ้โฮ้
โก ปิ๊โอ้ ไงรสเผ็ด
ทำตาม รวงข้าว
ถึงคราวมันต้อง ออกเม็ด
ดำ น้องมี ทีเด็ด
เหมือนดั่งข้าวเม็ด พันธุ์ดี
.ดำ ด๊ำดำ ด๊ำดำ
ดำหัว ดำน้ำ ก็เรียกว่าดำ นะพี่
แต่ว่าดำหวิว
นี้ชวนสยิว หรือดี
อันนารีงามสรรพ์
อื้อหือ ถ้าดับไฟ ก็งามวิเศษ
น้องดำอย่างนี้
เขาเรียกว่าดำ บริสุทธิ์
เข้าใกล้แล้วไฟดูด
ฉุดให้พี่ ต้องร้องเอ็ด
คนดำอย่างนี้
โบราณท่านว่า มีเคล็ด
เรียกดำ ตับเป็ด
ท่านว่ามีเคล็ด ดำดี
เรียกดำ ตับเป็ด
อย่าเอ็ดไปนะ ดำดี

ศิลปิน นักร้อง เพ็ญนภา มุกดามาศ

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ดำทีเด็ด