เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกไม้หน้าฝน – เพ็ญศรี พุ่มชูศรี คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดอกไม้หน้าฝน

ดอกไม้หน้าฝน – เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

..ดนตรี.8.Bars…6..7..
8.ดอกไม้ หน้าฝนพรำ
.ฉ่ำชื่นฉ่ำ ยามน้ำฝนนอง
.สายฝนเป็นละออง
.ไหลนองทั่วไป
.ดอกไม้ก็สวย งามตา.
.ดอกไม้หน้าฝนพรำ
.ฉ่ำชื่นฉ่ำ หมู่มวลผกา
.แสนรัก ในอุรา
.ไหลมา ประโลม
.เหนี่ยวโน้มดวงใจ ชื่นบาน
.มองดูเป็นความ ชื่นใจ
.ดอกไม้หน้าฝน
.เหมือนคนมีรักในดวงมาลย์
.ดอกไม้เบ่งบาน
.เพราะมี ฝนพรำ
.รักคือ น้ำทิพย์ ชะโลมใจ
.ดอกไม้หน้าฝนพรำ
.ฉ่ำชื่นฉ่ำ ดอกงามวิไล
.หลายสี มีมาไป
.หัวใจ ชื่นตาม
.เมื่อยามได้ชม ทั่วกัน

ดนตรี.16.Bars..14..15.
16..มองดูเป็นความชื่นใจ
.ดอกไม้ หน้าฝน
.เหมือนคนมีรักในดวงมาลย์
.ดอกไม้เบ่งบาน
.เพราะมี ฝนพรำ
.รักคือ น้ำทิพย์ ชะโลมใจ
.ดอกไม้หน้าฝนพรำ
.ฉ่ำชื่นฉ่ำ ดอกงามวิไล
.หลายสี มีมาไป
.หัวใจชื่นตาม
.เมื่อยามได้ชม ทั่วกัน

ศิลปิน ของ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

ฟังเพลงออนไลน์ ดอกไม้หน้าฝน