คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ซอน้ำตาเมียหลวง – เพ็ญศรี เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซอน้ำตาเมียหลวง

ซอน้ำตาเมียหลวง – เพ็ญศรี

..น้ำหลั่งย้อย.ปังลงสองต๋า.
ผัวเจ้าผัวจ๋า.ยังบ่มาบ้าน.
ไปอยู่ตี้ไหน..ป้อสายดอกป้าน.
บ่ปิ๊กมาบ้าน.หาลูกหาเมีย…
ข้าวแลงแก๋งมื้อ.ดาไว้บูดเสีย.
บ่สงสารเมีย.ตั้งต๋ารอถ้า.
เสียงนาฬิก๋า.ตี๋ห้าแถมแล้ว…
ฝนตกฟ้าฮ้อง.ลมล่องลมหลวง.
ผัวหนีไปควง.แอ่วกับเมียน้อย.
เมียหลวงอยู่หลัง.นั่งน้ำต๋าย้อย.
ไกว๋อู่ลูกน้อย.ยังตั๋วแดง.แดง.
ป้อเจ้าใจ๋ฮ้าย.อยู่ไปกิ๋นแหนง.
เกิดมาเป๋นแดง.ป้อบ่เกยอุ้ม.
เขาไปตกหลุม.เสน่ห์เมียน้อย.
เมียก๊กเมียเก๊า.นอนเฝ้าประตู๋.
ผัวบ่เอ็นดู.เจ้าจู้ไก่แจ้.
อยู่กิ๋นกั๋นมา.ปัญหาจ่วยแก้.
เมียฮักผัวแต้.ตวยใจ๋กู้ฮอย…
ได้ผัวเจ้าจู้.นอนถ้าหน้าจ๋อย.
ผัวเป็นดาวลอย.เมียน้อยเปียงข้าง.
ไปกอดเอวบาง.นอนค้างบังกะโล…
เมียหลวงใจ๋พระ.ผัวเลยได้ใจ๋.
แอ่ววาดลวดลาย.ควงสาวเปลี่ยนหน้า.
นั่งสวนอาหาร.ภัตตาคาร.ร้านก้า.
เอาใจ๋อี่หล้า.วางท่าใหญ่โต…
เมียขอสตางค์.เสียงดังโมโห.
ปาสาวแอ่วโชว์.เต่าใดบ่อั้น.
เป๋นร้อยเป๋นปัน.นั้นยังนั่ง..ยิ้ม…
น้ำเหล้าร้านก้า.คือน้ำต๋าเมียหลวง.
เปื่อนญิงแก้มยวง.ตี่ยอมเป๋นเมียน้อย.
กราบไหว้วิงวอน.อุธรณ์กำถ้อย.
กรรมเวรห้าร้อย.เปื่อนเหยฮู้คิง.
หันใจ๋กั๋นเต๊อะ.อ้กลูกผู้หญิง.
เปื่อนอย่าแย่งชิง.ผัวของจาวบ้าน.
เอ็นดูสงสาร.เมียหลวง.เต๊อะน้อง.
น้ำเหล้าร้านก้า.คือน้ำต๋าเมียหลวง.
เปื่อนญิงแก้มยวง.ตี่ยอมเป๋นเมียน้อย.
กราบไหว้วิงวอน.อุธรณ์กำถ้อย.
กรรมเวรห้าร้อย.เปื่อนเหยฮู้คิง.
หันใจ๋กั๋นเต๊อะ.อ้กลูกผู้หญิง.
เปื่อนอย่าแย่งชิง.ผัวของจาวบ้าน.
เอ็นดูสงสาร.เมียหลวง.เต๊อะน้อง…

ศิลปิน ของ เพ็ญศรี

ฟังเพลง ออนไลน์ ซอน้ำตาเมียหลวง