เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จำไว้คนเลว – เฟลม เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จำไว้คนเลว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จำไว้คนเลว – เฟลม

ดนตรี : / C#m / Ab / ( 2 ครั้ง )


C#m
ฉันพึ่งรู้ ว่าเธอไม่เคยสนใ
Ab
จฉันมาก่อน
C#m
 แม้เวลานอน เธอก็ไม่เคยห
Ab
ลับฝันถึง

C#m
แต่อยากให้รู้ ว่ายัง
Ab
มีใครคนหนึ่ง ที่ยังคิด
A
ถึง  เ
Ab
ธอ  
C#m
 


A
ทุกทุกวั
B
น ที่ยืน
Ab
อยู่ไม่รู้เธอมี
C#m
ใคร แต่ทำ
A
ไม ไม่เข้าใจ เพราะเหตุใดเธอจึงไปจาก
Ab
ฉัน


** 
A
รักแทบต
B
าย แต่สุด
G#m
ท้ายเธอก็เ
C#m
ลือกเขา เรื่องร
A
าวของ
Ab
เรา จบ
C#m
ลงแค่นี้ใช่ไ
C#7
หม

 
ขอให้เ
A
ธอ อยู่กับเ
B
ขา จากวัน
G#m
นี้ ไปจน
C#m
วันตาย 
A
ฉันจะจดจำไว้
Ab
 จะไม่รักคนเลวเลวอย่างเ
C#m
ธอ


ดนตรี : / C#m / Ab / ( 3 ครั้ง )/ C#m Ab C#m /

ดนตรี : / A B / G#m C#m / A Ab / C#m C#7 / A B / G#m C#m / A / Ab /


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A B / G#m C#m / A / Ab /


A
รักแทบต
B
าย แต่สุด
G#m
ท้ายเธอก็เ
C#m
ลือกเขา เรื่องร
A
าวของ
Ab
เรา จบ
C#m
ลงแค่นี้ใช่ไ
C#7
หม

 
ขอให้เ
A
ธอ อยู่กับเ
B
ขา จากวัน
G#m
นี้ ไปจน
C#m
วันตาย 
A
ฉันจะจดจำไว้
Ab
 


( ซ้ำ ** )

ผลงานเพลง โดย เฟลม

ฟังเพลงใหม่ จำไว้คนเลว