คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จุดธูปบอกแม่ – เฟลม เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จุดธูปบอกแม่

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จุดธูปบอกแม่ – เฟลม

ดนตรี : / Csus2 / Em / Am / Em / F / Em / Dm / G /


บอกตัวเ
C
องให้กลั้นน้ำ
Em
ตาไว้ ไม่ให้
Am
ร้อง ไม่ให้
Em
น้อยใจ

ใกล้
F
ถึงวันแม่
Em
ทีไร น้ำ
Dm
ตาจะไหลขึ้น
G
มา

แม่
C
จากลูกไปตั้งแต่
Em
เด็กน้อย มี
Am
ปมติดตัวคือ
Em
กำพร้า

พยา
F
ยามเข้มแข็งเ
Em
รื่อยมา แต่บาง
Dm
เวลาอ่อ
G
นล้าเกิน
C
ไป  
C7
 


เห็นใคร
Am
ใครเขามี
Em
แม่กัน มันก็
Dm
อดอิจฉาไม่ไ
C
หว

ดอก
Am
มะลิฉันจะไ
Em
หว้ใคร ได้แต่
Dm
จุดธูปบอกแม่ไ
F
ปว่าลูกคิด
G
ถึง


** 
จะเกิดชาติไ
C
หน แค่
Em
ขอได้เป็นลู
Am
กแม่ ไออุ่นแห่งความรัก
Dm
แท้ อยากก
F
อดแม่อีกค
G
รั้งนึง

แต่ในชาติ
C
นี้ บุญ
Em
ลูกมีเพียง
Am
เสี้ยวหนึ่ง ฝากควันแห่งความคิ
Dm
ดถึง 
G
กระซิบคำหนึ่งว่าลูกรักแม่


ดนตรี : / C / Em / Am / Em / F / Em / Dm / G /


อธิษฐ
C
านวิญญาณของ
Em
แม่นั้น ให้ล่อง
Am
ลอยไปถึงส
Em
วรรค์

อาจจะไ
F
กลจนมองไม่
Em
เห็นกัน แม่
Dm
อยู่ในฝันเรื่อย
G
มา

ปลอบตัวเ
C
องในวัน
Em
ที่มันเหงา แม่ยังค
Am
อยมองเราจาก
Em
บนฟ้า

ดั่งมี
F
มือมาคอยเช็ด
Em
น้ำตา ให้
Dm
ใจเข้มแ
G
ข็งขึ้นใ
C
หม่ 
C7
 


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F / Em Am / Dm F / G / G /


จะเกิดชาติไ
C
หน แค่
Em
ขอได้เป็นลู
Am
กแม่ ไออุ่นแห่งความรัก
Dm
แท้ อยากก
F
อดแม่อีกค
G
รั้งนึง

แต่ในชาติ
C
นี้ บุญ
Em
ลูกมีเพียง
Am
เสี้ยวหนึ่ง ฝากควันแห่งความคิ
Dm
ดถึง 
G
 

ไม่ว่าชาติไ
C
หน ก็
Em
ขอให้เป็นลูก
Am
แม่ ไออุ่นแห่งความรัก
Dm
แท้ อยากก
F
อดแม่สุดหั
G
วใจ

แต่ในชาติ
C
นี้ บุญ
Em
ลูกคงน้อยเ
Am
กินไป แม่จากไปไกล
Dm
แสนไกล
G
จุดธูปบอกไปว่าลูกรัก
C
แม่

ผลงานเพลง โดย เฟลม

ฟังเพลงออนไลน์ จุดธูปบอกแม่