เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันนอกกาย เพราะเธอนอกใจ – เฟลม เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันนอกกาย เพราะเธอนอกใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันนอกกาย เพราะเธอนอกใจ – เฟลม

ดนตรี : / G A / F# Bm / Em / F# / Bm / Bm /


Bm
เห็นแล้วเธอเจ็บใจใช่ไหม ที่ฉันไ
F#m
ปคลอเคลียเสียตัวกับเขา

G
การหักหลังจาก
F#m
คนรักเรา ในวั
Em
นนี้เธอคงจะเ
A
ข้าใจ

Bm
ว่าฉันเลวก็เชิญเถอะนะ แค่อยา
F#m
กรู้ว่ามันต่างกันตรงไหน

G
การที่เธอซุก
F#m
ซ่อนใครใคร ไม่ได้เ
Em
ลวใช่ไหม ช่วยต
A
อบที


F#m
เธอนอกใจฉันก่อนโทษใ
Bm
ครไม่ได้ ทบ
Em
ทวนหน่อยไหมว่าเธอเ
A
องก็เคยกระทำแ
D
บบนี้

ลักล
F#
อบมีความสัมพันธ์ อย่างกับ
Bm
ฉันหูตาไม่ดี กอด
Em
จูบลูบไล้ขนาด
G
นี้เปิดห้องดีกว่าไ
A
หม


** 
ที่ฉันแ
G
อบนอกก
A
าย เพราะว่า
F#m
เธอน่ะนอก
Bm
ใจ

ที่ฉัน
Em
มีอะไรกับใครที่ไ
A
หน ก็เพราะว่าใ
D
จเธอไม่รัก
D7
ดี

ถ้ารักเ
G
ราจะลงเ
A
หว มันก็เ
F#m
ลวเท่ากัน
Bm
วันนี้

ลอง
Em
มองย้อนดูตัวเอง
G
ให้ดี 
A
ฉันนอกกายวันนี้เพราะเธอนอกใ
D
จ  
A
 


Bm
ถามคำเดียวว่าให้อภัยได้ไหม
F#m
ลบอะไรที่เธอได้ยินได้เห็น

เพิ่ง
G
รู้สินะ ว่า
F#m
มันยากเย็น อย่างที่
Em
ฉันเคยเป็นมาก่
A
อนนี้


( ซ้ำ * , ** )


เธอนอก
Bm
ใจฉันไม่เป็นไร แต่พอฉันนอก
F#m
กายเธอรับไม่ได้ ความ
Em
ยุติธรรมอยู่ไ
F#m
หน บอกทีฉันอ
Bm
ยากรู้

ถ้าเธอซื่อ
Em
สัตย์ทุกนา
A
ที ฉันคงยิ
F#m
นดีใช้ชีวิต
Bm
คู่  แต่
G
สิ่งที่เธอทำอยู่ ผลักดันให้
A
ฉันต้องนอกกาย


ดนตรี : / G A / F# Bm / Em A / D D7 / G A / F# Bm / Em G / A /


( ซ้ำ ** )


ลอง
Em
มองย้อนดูตัวเองใ
G
ห้ดี 
A
ว่าใครกันนะที่เลวก่
Dsus2
อน

เจ้าของผลงานเพลง ของ เฟลม

ฟังเพลงฟรี ฉันนอกกาย เพราะเธอนอกใจ