คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ตลุงมอญซ่อนผ้า – เยื่อไม้ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตลุงมอญซ่อนผ้า

ตลุงมอญซ่อนผ้า – เยื่อไม้

ดนตรี..7..Bars
5…6…7
ช.พี่มาพระประแดง
หมายมาแหล่งมอญ
เที่ยวเดินเลาะซอกซอน
เสียจนอ่อนใจ
ญ.แน่ะทำมองชอบกล
ใคร่เจอะคนผู้ใด
ช.น้องพี่มอญหรือไทย
ดวงใจเชิญออกมา
ญ.แน่ะจริงถามอะไร
ฉันใครแน่นอน
ช.แต่มีเชื้อชาติมอญ
หรือไรแก้วตา
ญ.ก็มีตามตระกูล
ที่ไพบูลย์สืบมา
เชื้อชาติมอญทุกครา
วิญญาเป็นชาติไทย
ช.ยินดียินดีที่มีชาติเชื้อ
เชื้อมอญทั้งเครือ
พี่ยอมเชื่อขวัญใจ
ญ.เออหนอมาถาม
มาถามทำไม
ช.เพราะปองต้องใจ
ใฝ่หาคนมอญ
ญ.อย่ามาเลี้ยวเกี้ยวกัน
ฉันไม่ชอบคุณ
ช.พี่ชวนน้องได้บุญ
หนุนเธอแน่นอน
ญ.ไม่ยอมมีเมตตา
เที่ยวลามพาปากบอน
ช.ขอโปรดจงสังวรณ์
ชวนมอญซ่อนผ้ากัน
ดนตรี..30..Bars
28…29…30
ช.พี่มาพระประแดง
หมายมาแหล่งมอญ
เที่ยวเดินเลาะซอกซอน
เสียจนอ่อนใจ
ญ.แน่ะทำมองชอบกล
ใคร่เจอะคนผู้ใด
ช.น้องพี่มอญหรือไทย
ดวงใจเชิญออกมา
ช.ยินดียินดีที่มีชาติเชื้อ
เชื้อมอญทั้งเครือ
พี่ยอมเชื่อขวัญใจ
ญ.เออหนอมาถาม
มาถามทำไม
ช.เพราะปองต้องใจ
ใฝ่หาคนมอญ
ญ.อย่ามาเลี้ยวเกี้ยวกัน
ฉันไม่ชอบคุณ
ช.พี่ชวนน้องได้บุญ
หนุนเธอแน่นอน
ญ.ไม่ยอมมีเมตตา
เที่ยวลามพาปากบอน
ช.ขอโปรดจงสังวรณ์
ชวนมอญซ่อนผ้ากันเอย

รวมผลงานเพลง โดย เยื่อไม้

ฟังเพลงใหม่ ตลุงมอญซ่อนผ้า