คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ถูกหรือผิด – เลม่อนซุป เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถูกหรือผิด

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ถูกหรือผิด – เลม่อนซุป

ดนตรี : / D / Bm / F#m / E / D / Bm / F#m / E /


A
ถูกเธอทำ
F#m
ร้าย ถูกบั่นทอน
C#m
ลมหายใจ เว
D
ลาที่เหลือกำ
E
ลังจะหายไป 

A
ถูกให้ความ
F#m
หวัง ถูกเธอทำ
C#m
ลาย หนทาง จน
D
ทำให้ฉันเจ็บ
E
อีกไม่ไหว 


ดนตรี : / D / Bm / F#m / E /


A
ผิดที่อ่อน
F#m
ไหว ผิดที่เดิ
C#m
นตามหัวใจ มันผิ
D
ดใช่ไหมที่
E
ทุ่มไปทั้งใจ 

A
ผิดที่วั
F#m
นนี้ ที่ยังคง
C#m
รักเธออยู่ มัน
D
ผิดที่รู้แต่ห
E
ลอกตัวเอง

C#m
แม้ เรื่อง
Bm
ราวจะจบลงแล้ว
C#m
 ฉัน ก็
Dm
ยังคงไม่เข้าใจ 


A
ผิดและถูกที่เราทั้งโ
C#
กรธ และเกลียดเวลาที่
F#m
เธอไม่รู้สึก ไม่เคย
B
นึกถึงฉันสักครั้งเดียว

D
ถูกและมันก็ผิดที่บ
C#
อก รักไปให้กับบา
F#m
งคนที่ไม่
F#mM7
คิดแม้เพียง

F#m7
จะมอง 
F#m6
 หาเรื่อง
Bm
ราวจบลงที่ตรงนี้ถู
E
กแล้ว


ดนตรี : / D / Bm / F#m / E / Bm / C#m / F#m / E / E /


D
พราะ เรื่อง
C#m
ราวระหว่างเรานั้น
Bm
ฉัน ไม่
C#m
อาจจะไปโทษใคร

D
รือ ที่
C#m
ถูกสำหรับเธอนั้น
Bm
มัน  
E
ผิดอยู่ที่ตัวฉัน ผิดอยู่แค่เธอหรือ ผิ
D
ดที่มันคือความรั
E


( ซ้ำ * )


D
อยากรู้
Bm
 ว่าฉัน
F#m
ผิดไหม
E
 
D
อยากรู้
Bm
 ว่าเธอ
F#m
ถูกไหม
E
 
D
ถูก 
Bm
 
F#m
ไหม 
E
 


ดนตรี : / D / Bm / F#m / E / E7 /

ศิลปิน โดย เลม่อนซุป

ฟังเพลง ยูทูป ถูกหรือผิด