คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ฉันรักประเทศไทย – เสก โลโซ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันรักประเทศไทย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันรักประเทศไทย – เสก โลโซ

ดนตรี : / G / D / Em / C / D / D /


G
ตั้งแต่เกิดมา
D
เป็นลูกผู้ชาย
Em
ไม่ได้กลัวอะไร เท่าไ
C
หร่หรอก

G
เป็นเด็กบ้านนอก
D
จากครอบครัวจนจน
Em
เรียนรู้ความเป็นคน จากคำที่แ
C
ม่บอก


D
จะทำอะไรก็ทำจริง
Em
จัง  
D
ลุยไปเรื่อย ดันทุ
Em
รัง

D
จากเคยเป็นดิน ก็เอาจน
Em
ขลัง ไม่เคยลืมคว
D
ามหลัง ว่าฉัน
C
มา 
D
จากที่
G
ใด


** 
D
อยากบอกว่าฉั
B
นรักประเทศไ
Em
ทย  
D
ไม่น้อยกว่าใครในแผ่นดิน
G
นี้

D
ไม่เคยแบ่งข้า
B
ง ไม่เคยแบ่ง
Em
สี คิดแต่สิ่ง
C
ดี ทำดี
D
เพราะรักประเ
G
ทศไทย


ดนตรี : / G / D / Em / C / D / D /


G
อาจจะดูเซอร์
D
บางทีก็โทรม
Em
ไม่ได้มีลับลม อะ
C
ไรหรอก

G
ใส่กางเกงยีนส์
D
เสื้อยืดเดิมเดิม
Em
รองเท้าผ้าใบ ก็คิดว่าใ
C
ช่อยู่


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / B / C / ( 3 ครั้ง )/ D / D /


( ซ้ำ ** )


คิดแต่สิ่ง
C
ดี ทำดี
D
ฉันรักประเ
G
ทศไทย

รวมผลงานเพลง โดย เสก โลโซ

ฟังเพลง online ฉันรักประเทศไทย