คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ชีวิตหนี้ – เสือ ธนพล อินทฤทธิ์ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ชีวิตหนี้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ชีวิตหนี้ – เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ดนตรี : / Em / D / Am / Em / Em / D / C / D / D / Em / Em / C / C /


 
แบกชี
Em
วิต    
D
พอเกิดมาก็เ
C
ป็นหนี้ อยู่อย่า
Em
งนี้    
D
ทำอย่างไรก็
Em
ไม่พ้น
D
 

 
อยากจะ
Em
มี      
D
เงินไม่พอต้อง
C
ขอผ่อน หากเดือด
Em
ร้อน  
D
ก็จะยอมสู้
Em
อดทน


C
 ทำยังไง
D
ได้ ก็ไม่ได้เ
G
กิดมาบนกอง
Em
ทอง  
C
พ่อแม่พี่น้
D
องทุกคน ก็
G
ประชาชนเดิน
Em
ดิน

C
 หากชีวิต
D
นี้ไม่สิ้น ก็
G
ดิ้นกัน
Em
ไป    
C
ชีวิต
D
นี้ใช้หนี้อย่างเ
Em
ดียว  
D
 


ดนตรี : / Em / D / Am / Em / Em / D / C / D / D / Em / Em / C / C /


 
เมื่อราย
Em
รับ    
D
มันไม่พอรับร
C
ายจ่าย ต้องกินต้อง
Em
ใช้    
D
ทำอย่างไรก็
Em
กู้เขา  
D
 

 
ไม่ใช่เศร
Em
ษฐี    
D
นามสกุลไม่เป็น
C
ข่าว แค่คนเดิน
Em
เท้า    
D
 คนอย่างเราก็
Em
ต้องทน


( ซ้ำ * , * , * , * )

ผลงานเพลง โดย เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

Related Posts

ฟังเพลงฟรี ชีวิตหนี้