เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ช่องว่างในหัวใจ – เสือ ธนพล อินทฤทธิ์ รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ช่องว่างในหัวใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ช่องว่างในหัวใจ – เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

ดนตรี : / Am /


 
คงเหมือนเรือ
Am
น้อย ฝ่ามรสุ
F
ม ก็เหมือนดังว่า
E
ว ขาดปลิวตามล
Am

 
มีความทรง
C
จำ คือความขื่นข
F
ม ใครกันจะถ
E
มให้ชีวิต
E7
นี้    เ
Am
ต็ม


ดนตรี : / Am C / Dm F / ( 2 ครั้ง )


Am
เคยเป็นอย่าง
G
ฉันบ้างรึเป
F
ล่า  
G
     
Am
พ่อแม่ทะ
G
เลาะกันทุก
F
วัน  
G
 

Am
เธอเป็นอย่าง
G
ฉันบ้างรึเป
F
ล่า  
G
     
Am
ครอบครัวแตก
E
ร้าวไม่ต้อง
Am
การ


** 
 
อย่าไปจากฉันได้ไห
F
ม อยู่กับฉั
G
น เพราะฉันไม่มีใ
C
คร

E
ขอใจจากเธอ
Am
คนนี้ แทนรักที่มันหายไ
G
ป ช่วยเติมช่องว่างในหัวใ
F

 
ก็เพราะเ
G
ธอ คือคนสุด
E
ท้าย ที่ฉั
Am
นมี


ดนตรี : / Am C / Dm F / ( 2 ครั้ง )

ดนตรี : / Am G / F / ( 3 ครั้ง )/ Am E / Am /


 
เรื่องราวของ
Am
ฉัน เธอรับได้มั้
F
ย สิ่งที่ฉันเป็
E
น ยิ่งกว่านิย
Am
าย

 
เธอคือความรั
C
ก ที่ฉันขาดหา
F
ย หากขาดเธอไ
E
ป ฉันคงไม่เห
E7
ลือ ใ
Am
คร


( ซ้ำ * , ** , ** )

ศิลปิน ของ เสือ ธนพล อินทฤทธิ์

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป ช่องว่างในหัวใจ