เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์ – เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์ เพลงเพราะๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จากนี้ไปจนนิรันดร์ – เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

ดนตรี : / Gmaj7 / Em7 / Csus2 Bm7 / Am7 D /


 
แค่ได้ม
G
องตาเธอในวันนั้น จากที่
Em7
เราเจอกันแค่ครั้งเดียว เปลี่ย
Csus2
นชีวิต ที่เ
Bm7
คยโดดเดี่ยว 
Am7
ให้มีความหม
D
าย

 
ไม่
Csus2
ว่าฉันและ
D
เธอ ต่าง
Bm7
คนต่างมาต่าง
Em7
กันเท่าไหร่ 
Am7
คำว่ารักจะผูกใจเรา
D
ไว้ ไม่ให้ไก
Gmaj7
ลกัน      
Csus2
           
D
 

 
จากที่เค
G
ยเย็นชาก็หวั่นไหว จากเป็น
Em7
คนอื่นไกลก็คุ้นเคย สิ่ง
Csus2
ที่ฉัน  ไม่
Bm7
เข้าใจเลย 
Am7
เธอบอกกันให้
D
รู้

 
เปลี่ยน
Csus2
ชีวิตฉันไ
D
ป อยาก
Bm7
อยู่นานนานเพื่อ
Em7
จะเฝ้าดู 
Am7
วันพรุ่งนี้รักเ
D
ราจะเป็นอย่างไ
G


D
ฉันไม่เคย
G
รักไม่เค
D
ยรู้ ว่าชีวิ
Em7
ตมันดีเช่นไ
D
ร เมื่อไ
Csus2
ด้มีบางคนข้าง
Bm7
กาย เมื่อไ
Am7
ด้มีเธออยู่ข้าง
D
ข้างกัน

G
ฉันมอบ
D
ชีวิต ต่อจาก
Em7
นี้ไปจนนิรัน
D
ดร์ ทั้งหั
Csus2
วใจคือเธอเท่า
Bm7
นั้น รักของ
Am7
เรา  จะอ
D
ยู่จนวันตาย


ดนตรี : / Gmaj7 / Csus2 D /


 
จะเป็นค
G
นดูแลเมื่อเธอล้ม จะเป็น
Em7
ลมโอบเธอเมื่อร้อนใจ กี่ปั
Csus2
ญหามาก
Bm7
มายเพียงใด 
Am7
เรามีกันไม่แ
D
พ้

 
ต่อไป
Csus2
นี้สัญญา
D
  จะเ
Bm7
กิดอะไรกับ
Em7
เธอแล้วแต่ 
Am7
คนคนนี้ไม่
D
มีวันจะหายไ
G


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Csus2 / Bm7 Em7 / Am7 / D Csus2 D /


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / Csus2 Bm7 Bbm7 / Am7 D / G /

ศิลปิน ของ เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

ฟังเพลงฟรี จากนี้ไปจนนิรันดร์