เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ด้วยความปรารถนาดี – เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ด้วยความปรารถนาดี

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ด้วยความปรารถนาดี – เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

ดนตรี : / C / Em / Am / F /


C
  แม้ปลายทางจะจบ
Em
ตรงที่จากลา 
Am
 ไม่ได้แปลว่าความ
F
รักต้องจากหาย
C
ไป

 
แม้ทางเดินจะต่าง
Em
กันและห่างไกล 
Am
 ทุกทุกความรู้สึก
F
ที่ดีไม่ห่าง
Em
หาย


 
ห่วงแค่
Am
ไหนก็ยังเป็นอย่าง
Dm
นั้น สิ่งเดียวที่ต้อง
G
การ ไม่เคยเปลี่ยน


** 
 
ให้เธอได้
C
พบคืนวันบนทางเดินที่
G
สวยงาม ให้เธอได้
Am
คว้าดวงดาวทุกดวงตามที่
F
ต้องการ

 
ให้เจอกับ
C
รักที่เธอจะจำไปชั่ว
G
นิรันดร์ ความปรารถ
Am
นาดีดีจะมีให้นาน
F
แสนนาน


ดนตรี : / C / Em / Am / F /


C
  แม้ว่าเราต้องปล่อย
Em
มือออกจากกัน 
Am
 ทุกความทรงจำไม่
F
เห็นต้องปล่อยทิ้ง
C
ไป

 
ช่วงเวลาที่ผ่าน
Em
มาได้ผูกพัน 
Am
 ขอให้ความรู้สึก
F
นั้นไม่ผ่านไป
Em
ไหน


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / F / Em / Eb / G / G /


( ซ้ำ ** )


 
ให้เธอได้
C
พบ  
Em
    ให้เธอได้
Am
คว้า    
F
 

 
ให้เจอกับ
C
รัก  
G
  ความปรารถ
Am
นาดีดี จะมีให้นาน
F
แสนนาน


ดนตรี : / C / Em / Am / F /

เจ้าของผลงานเพลง โดย เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

ฟังเพลง ยูทูป ด้วยความปรารถนาดี