คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ตั้งแต่วันนั้น – เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตั้งแต่วันนั้น

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตั้งแต่วันนั้น – เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

ดนตรี : / Dmaj7 / Bm7 / Em7 / A7 /


 
ข้อความที่เ
Dmaj7
ธอนั้นให้ฉันในวันวาน รูปถ่ายใน
Bm7
วันนั้นฉันยังเก็บเอาไว้

 
กล่องใส่ของ
Em7
ขวัญเก่าเก่า ดอกไม้ที่ให้กัน สิ่งเ
A7
หล่านั้นยังคงวางไว้ที่เดิม


 
แต่สิ่งที่ไม่เห
F#m7
มือนเมื่อก่อน ก่อนเธอจะม
Bm7
าทิ้งกันไป

 
ก็คื
Em7
อหัวใจพังพัง ถูกคว
F#m7
ามรักมันทำลาย 
Gmaj7
ที่มันไม่มีทางเป็นเหมือน
A7
เดิม


** 
 
ตั้งแต่
Dmaj7
วันนั้นที่เธอจากฉันไป ตั้งแต่
Bm7
ที่หัวใจเธอไม่เหมือนเก่า

 
ตั้งแต่
Em7
วันนี้คงมีแค่ความเหงา กับความทรง
A7
จำส่วนหนึ่งที่หายไป

 
ตั้งแต่
Dmaj7
วันนั้นไม่เคยลืมภาพเธอ ตั้งแต่ที่
Bm7
เธอบอกลาฉันไปไกล

 
วันที่
Em7
ความสุข มันไ
F#m7
ด้หายไป ชีวิต
Gmaj7
ฉันก็ไม่เคยเป็นเหมือน
A7
เดิม อีกต่อไป


ดนตรี : / Dmaj7 / Bm7 / Em7 / A7 /


 
จะมองไปทา
Dmaj7
งไหนก็เห็นภาพเดิมเดิม ภาพเดิมที่คอ
Bm7
ยย้ำซ้ำเติมในใจฉัน

 
ต้องอยู่กับเรื่อ
Em7
งราวเก่าเก่า สิ่งที่เคยจดจำ สิ่งเหล่า
A7
นั้นยังคงเป็นเหมือนเช่นเดิม


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / Gmaj7 F#m7 / ( 2 ครั้ง )/ Em7 / A7 /


( ซ้ำ ** )


ดนตรี : / Dmaj7 / Bm7 / Em7 / A7 /

ศิลปิน นักร้อง เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

ฟังเพลงฟรี ตั้งแต่วันนั้น