เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตั้งใจ – เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์ เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตั้งใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตั้งใจ – เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

ดนตรี : / E / F#m / G#m / Asus2 /


E
วันเวลาที่
Asus2
หมุนเลยไป ทำ
C#m
ให้สิ่งไหน เปลี่ยนแ
F#m
ปลงเท่าไ
B
หร่ก็ต
E
าม

 
แต่วันเวลาไม่
Asus2
หมุนหัวใจ ให้
C#m
หวั่นไหว ทุก
F#m
ภาพในใ
B
จยังสวย
G#m
งาม

 
แม้ว่าเรานั้น
C#7
แยกกันไปตั้งนาน แม้ว่าเธอนั้น
F#m
พบบางคนที่ตรงกับหัว
B
ใจ

 
อาจ
G#m
ไม่มีฉัน เหลืออยู่
C#7
ในห้วงความจำ ไม่
F#m
เป็นไร แค่อยากให้
B
รู้ไว้


 
ว่าฉันนั้นยัง
E
รักเธอ หมดทั้ง
F#m
หัวใจ ฉันนั้นยัง
G#m
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไป
Asus2
ไหน

 
แม้ต้องมอง
E
เห็นเธอ จับมือ
F#m
ของใคร ฉันก็จะ
G#m
ไม่โกรธ จะไม่
Asus2
โทษที่เธอต้องไป

 
และที่
G#m
ฉันยังศรัทธาใน
C#m
รักเดียว และ
F#m
ที่ฉันยังไม่เหลียวมองคนไ
B
หน

 
สิ่ง
G#m
ที่มันทำให้ฉัน
C#7
ไม่หวั่นไหว เพราะฉัน
F#m
ตั้งใจ ว่าจะไม่
B
รักใครอีก นอกจากเธอ


ดนตรี : / E / F#m / G#m / Asus2 /


E
เธอคงลืมที่
Asus2
ฉันพูดไป เมื่อ
C#m
ก่อนนั้น ตอน
F#m
เรารักกั
B
นใหม่
E
ใหม่

 
เธอคงลืมที่
Asus2
ฉันสัญญา ที่
C#m
บอกไว้ ว่า
F#m
ให้เธอเป็
B
นคนสุด
G#m
ท้าย

 
ถึงยังมอง
C#7
ว่าฉันงมงายอยู่นาน ถึงยังมองว่า
F#m
ฉันรอคอยแต่เธอเพื่ออะ
B
ไร

 
สิ่ง
G#m
ที่เคยฝัน เธออาจ
C#7
จะลบลืมมัน ได้
F#m
ง่ายดาย แต่อยากให้
B
รู้ไว้ว่า


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / E / F#m / G#m / Asus2 / ( 2 ครั้ง )


G#m
แม้ว่าเรานั้น
C#7
แยกกันไปตั้งนาน แม้ว่าเธอนั้น
F#m
พบบางคนที่ตรงกับหัว
B
ใจ

 
อาจ
G#m
ไม่มีฉัน เหลืออยู่
C#7
ในห้วงความจำ ไม่
F#m
เป็นไร แค่อยากให้
B
รู้ไว้


( ซ้ำ * )


E
     
F#m
 เข้าใจไ
G#m
หม ฉัน
Asus2
ตั้งใจ    
B
จะรัก
Emaj7
แค่เธอ

ศิลปิน โดย เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

ฟังเพลงใหม่ ตั้งใจ