คอร์ดเพลง เนื้อเพลง จวนสาวเป่าปี่ – แก้ว ลอดฟ้า เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จวนสาวเป่าปี่

จวนสาวเป่าปี่ – แก้ว ลอดฟ้า

จวนสาวเป่าปี่<<
..ข้อยเป๋นจ่างซอ บ่มีไผ๋เป่าปี่
จะเยี๊ยะจะใดดี มาตุ๊กใจ๋แต้เล่า
….ดนตรี….
..กิ๋นข้าวก็บ่หลับ นอน ก็บ่ลำ
ละเวรซ้ำก๋ำซ้ำ ฮื้อลำบากหัวใจ๋
ลูกป่อจายไปหัดซอจ๊าดหลายปี๋
มาเซาะหาจ่างปี่ หยังมายากแต๊ใบ้
ไป เจ้าป่อไป ขึ้นเหนือล่องใต้
ตึงบ่ได้สักเตื้อ
….ดนตรี….
..ไปถามอุ้ยน้อย ตี่บ้านสันทราย
เผื่อหมู่เปิ้นมีหลาย
ตี้ว่าเป๋นจ่างปี่
เปิ้นว่าตะก่อนนักแต๊
บ่าเดี่ยวตึงบ่หมี
จ่างปี่เฒ่าหง่อมเงาะหง่อมหง่อน
..ตึงมวน ถ้าจะหื้อดี
ลองไปเซาะไปจวน
หมู่คนหนุ่มหุมม่วน
มาเฝิ๊กเป๋นจ่างปี่
ก็ลองไปเซาะ
จ๋นปอคว่อยเจียงฮาย
เกือบไปจนรถต๋าย
มันก็ตึง บ่มี
….ดนตรี….
..ยุคอินเตอร์เนท
มันหยังเหน็ดอย่างอี้
ม๊อกใคร่ได้จ่างปี่
มาหายากนักหนา
โฆษณาลงเว็บไซด์ก็แล้ว
ตึงบ่หมีวี่แวว
จ่างปี่แมนมา หา
นี่หนอหา
ตึงสุดปั๋ญญาจะเยี๊ยะจะใดนี่
….ดนตรี….
..เอาอี้บ๋อ น้องสาวๆตังหลาย
เป๋นหนตางสุดต๊าย
อ้ายใคร่ได้จ่างปี่
ลองมาหัดมาเฝิ๊ก
มาตั้งใจ๋ดีๆ
เป่าปี่หื้ออ้ายซอฮับจ้าง.
..บ่เมิน เป่ามาเป่าไป
มีจื่อเสียงมีเงิน
อ้ายจะปาไปเดิน
ซอปปิ้งเมืองนิวยอร์ค
อ้ายใคร่ได้มาเป่า
หื้อสักสามสี่คน
ถ้าสนใจ๋แม่หน้ามน
มาสมัครเร็วไว

….ดนตรี….
..งานปอยงานราม
บ่ว่าไกล๋ว่าใกล้
ขึ้นเหนือล่องใต้
จ๋นปอคว่อยภาคเหนือ
ดีบ่ดีได้ไปซอแผ๋วกรุงเทพฯ
จะแต่งตั๋วเจ็บๆ
ปาแอ่วห้างแอ่วเฮือ เหื่อ
เจ้าแม่เครือ
ตี่หุ่นฮ่างเผื่อเครือ
สนใจ๋สมัครก่อ
….ดนตรี….
..ได้มีสาวๆ
เอามาเป๋นจ่างปี่
คณะซอก็แปลกดี
มีก่าคนหลุ้มผ่อ
จื่อเสียงโด่งดัง
ไผ๋ๆก็ตึงรอ
ใคร่ผ่อคณะซอแปลกๆ.
..ปี่จุม ก็หื้ออุ้ยน้อย
เปิ้นมาสอนมากุม
คณะซอสาวหนุ่ม
เฮาคงเหน็ด ขนาด.

เจ้าของผลงานเพลง ของ แก้ว ลอดฟ้า

ฟังเพลง mp3 จวนสาวเป่าปี่