คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง – แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันเสียเธอไปหรือยัง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันเสียเธอไปหรือยัง – แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

ดนตรี : / A / E / F#m E / D /


A
เธอ เหมือ
C#m
นเดิม ที่เห
A
มือนเดิม มันแ
C#m
บบไหน 
Bm
กับท่าทางหม
C#m
างเหมิน 
F#m
เกินจะเข้าใจ 
Bm
กับสายตาอย่าง
E
นั้น


F#m
ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น ไม่จำ
E
เป็น ต้องฝืนใจ 
B7
เธอก็รู้ ก็รักกันมาแค่
D
ไหน


 
ฉันมัน
A
ผิดตรง
E
ไหน มาก
F#m
มายนักเห
E
รอ ข้อห
D
าอะไร ช
C#m
ดใช้กรรมพอหรือยัง ฉัน
Bm
ทุกข์ทนพอหรือ
E
ยังเธอ

 
บอกห
A
น่อยได้
E
ไหม ว่าเ
F#m
กิดอะไ
E
รกับ
B7
ฉัน  
Ab
 ฉันเสี
C#m
ยเธอไปหรือ
F#
ยัง ถ้า
Bm
แม้ว่าเรารัก
E
กัน แล้ว
A
มันยังไง


A
เรา ไม่เหมือ
C#m
นเดิม นับ
A
วัน ยิ่ง
C#m
เลวร้าย 
Bm
ยิ่งพบเจอ ยิ่งชั
C#m
ดเจน   เ
F#m
ธอไม่มีใจ 
Bm
ยิ่งรักไปก็ยิ่ง
E
ช้ำ


** 
F#m
ฉันก็รู้
E
เป็น มีหัวใจ จ
B7
ะรักไม่รัก อย่าทรมานได้
D
ไหม


( ซ้ำ * )


ดนตรี : / F#m E A C#m / D / C#m / Bm E /

ดนตรี : / A E F#m E / B7 / D / Bm E /


( ซ้ำ ** )


 
ฉันมัน
A
ผิดตรง
E
ไหน มาก
F#m
มายนักเห
E
รอ ข้อห
D
าอะไร ช
C#m
ดใช้กรรมพอหรือยัง ฉัน
Bm
ทุกข์ทนพอหรือ
E
ยังเธอ

 
บอกห
A
น่อยได้
E
ไหม ว่าเ
F#m
กิดอะไ
E
รกับ
B7
ฉัน  
Ab
 ฉันเสี
C#m
ยเธอไปหรือ
F#
ยัง ถ้า
Bm
คิดจะไม่รัก
E
กัน แล้ว
A
รออะไร


ดนตรี : / A / E D / A /

รวมผลงานเพลง นักร้อง แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

Related Posts

ฟังเพลง ยูทูป ฉันเสียเธอไปหรือยัง