เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดูถัวะ ดูถัวะ – แสน นากา เพลงเก่าๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดูถัวะ ดูถัวะ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ดูถัวะ ดูถัวะ – แสน นากา

ดนตรี : / Em / Em / Em / Em D /

ดนตรี : / Em D / Em D / Em D / C D /


Em
      ดู
D
ถัวะ ดู
Em
ถัวะ ดูแก
D
ทำฉัน
Em
ได้  อยู่
D
อยู่ก็เปลี่ยน
Am
ไป ไม่เห็น
D
ใจกัน
Em
เบิ้ง

 
มันเสีย
D
ใจยัง
Em
ว่า ศรีษะไม่
D
ค่อยระ
Am
เริง เป็นกะ
D
ต๊ะกะ
Bm
เติ้ง จั๊กอะ
D
ไรก็ไม่
Em
รู้


ดนตรี : / Em D / Em D /


Em
     คน
D
บ้านกระ
Em
โทก พอกะ
D
เทินแท้
Em
ว่า หนุ่ม
D
ราชสี
Am
มาหน้า
D
ตาไม่น่า
Em
ดู

 
แกเลย
D
ทิ้งฉัน
Em
ไป นั่งเก๋ง
D
ใครก็ไม่
Am
รู้ ข่าวว่า
D
บ้านเขา
Bm
อยู่ แถวอำ
D
เภอสา
Em
ธร     
D
     
C
     
D
 


Em
 
G
ถัวะ ดู
Am
ถัวะ แกหัก
Bm
อกฉันไ
Em
ด้    ฉัน
G
เจ็บจิ
Am
ตาย แกก็
C
ดายไม่ออน
Em
ซอน

 
ฉันเคย
D
หลอกแก
Em
นิ แกถึง
D
ทำฉัน
Em
ก่อน จิเขียนติด
G
บนหัว
Am
นอน ว่าแกเป็น
Bm
คนหลาย
Em
ใจ


ดนตรี : / Em D / Em D /


Em
  ใครจะ
D
ไปรู้เ
Em
หล่า ว่าแกชอบ
D
คนรูป
Em
หล่อ จิ๊กโก๋โค
D
ราชมอ
Am
ซอ ปว
D
ช. มอ
Em
ไซด์

 
ปากไม่
D
หวานบ้าน
Em
จน ก็เลย
D
โดนปล้น
Am
ใจ โอ๊ย
D
แกก็
Bm
ดายทิ้งคนโค
D
ราชบ้าน
Em
เอ็ง    
D
     
Em
น้อ     
D
 


ดนตรี : / Em D / Em D / Em D / C D /

ดนตรี : / Em D / Em D / Em D / C / D / D /


( ซ้ำ * , * )


Em
  ใครจะ
D
ไปรู้เ
Em
หล่า ว่าแก่ชอบ
D
คนรูป
Em
หล่อ จิ๊กโก๋โค
D
ราชมอ
Am
ซอ ปว
D
ช. มอ
Em
ไซด์

 
ปากไม่
D
หวานบ้าน
Em
จน ก็เลย
D
โดนปล้น
Am
ใจ โอ๊ย
D
แกก็
Bm
ดายทิ้งคนโค
D
ราชบ้าน
Em
เอ็ง

D
     
Em
        
D
     
Am
    โอ๊ย
D
แกก็
Bm
ดายทิ้งคนโค
D
ราชบ้าน
Em
เอ็ง

D
     
Em
        
D
     
Am
    โอ๊ย
D
แกก็
Bm
ดายทิ้งคนโค
D
ราชบ้าน
Em
เอ็ง


ดนตรี : / Em D / Em D / Em D / Em D / Em /

ผลงานเพลง นักร้อง แสน นากา

ฟังเพลงใหม่ ดูถัวะ ดูถัวะ