เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดีใจที่มีเธอ – แหวน ฐิติมา สุตสุนทร เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดีใจที่มีเธอ

ดีใจที่มีเธอ – แหวน ฐิติมา สุตสุนทร

จะหวาดจะกลัว สักเพียงใด
รู้ว่ามีสายตาที่เป็นห่วง
จะหวั่นในใจ สักเท่าใด
รู้ว่ามี คนที่คอยห่วง
อยากจะตอบแทน ในความ ห่วงใย
อยากปล่อย ใจ อย่าง ที่นึก
อยากจะตอบแทน ในความ รู้สึก ว่าดีใจ
ที่มีเธอ

จะอีกจะไกล สักเพียงใด
รู้ว่ามี เธอคอยเป็นเพื่อน
จะเหนื่อยจะล้า สักเท่าใด
รู้ว่าใจ เรามีสองดวง
อยากจะตอบแทน ดวงใจ ที่ดี
ที่มี ให้เป็นความ หวัง
เป็นกำลังใจ และเป็น พลัง
ฉันดีใจ ที่มีเธอ

รัก…….เธอ
….รัก…….เธอ
….รัก…….เธอ
อยากจะตอบแทน ในความ ห่วงใย
อยากปล่อยใจอย่าง ที่นึก
อยากจะตอบแทน ในความ รู้สึก ว่าดีใจ
ที่มีเธอ
อยากจะตอบแทน ดวงใจ ที่ดี
ที่มีให้เป็นความ หวัง
เป็นกำลังใจ และเป็น พลัง
ฉันดีใจ ที่ มี เธอ

ผลงานเพลง ของ แหวน ฐิติมา สุตสุนทร

ฟังเพลง mp3 ดีใจที่มีเธอ