เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันเลว – แอม เสาวลักษณ์ เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันเลว

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันเลว – แอม เสาวลักษณ์

ดนตรี : / C G / Am F / ( 4 ครั้ง )


 
ตัวฉันเองก็
C
รู้ ว่า
G
เคยไม่ดีแค่
Am
ไหน และ
F
เธอก็คงเสีย
C
ใจ ที่
G
ฉันไม่เคย
Am
แคร์

F
วันนี้ฉันก็
C
รู้ เหตุ
G
ผลที่เธอมี
Am
คน  ดูแ
Bb
ล เข้า
F
มาแทนที่ฉันด้วยเหตุ
G
ใด

 
คนที่ดีอย่าง
C
เขา กับ
G
คนที่เลวอย่าง
Am
ฉัน  ไม่
F
มีทางจะเหมือน
C
กัน และ
G
ฉันก็เข้า
Am
ใจ

F
เธอเลือกคนถูก
C
แล้ว เมื่อ
G
ฉันไม่คู่
Am
ควรอะ
Bb
ไร และ
F
ต่างกันราว
G
ฟ้ากับ
C
ดิน


 
แต่อยากให้
Dm
รู้    ไว้
G
อย่าง ว่า
C
คนที่ไม่
Am
ดี    ไม่
Dm
ใช่  ไม่
G
มีหัว
C
ใจ  
A7
 

Dm
คนที่มัน
G
เลว แต่
C
บางครั้งมันไม่
Am
ตั้งใจ ไม่
D7
ใช่ว่าอยากจะเป็นคนไม่
G
ดี


** 
 
ตัวฉันเองก็
C
รู้ ว่าวัน
G
นี้คงจะ
Am
สาย ถ้า
F
บอกว่าในหัว
C
ใจ ฉัน
G
พร้อมจะทำ
Am
ดี

F
คงไม่มีอีก
C
แล้ว ที่
G
ฉันจะมีเธอ
Am
ทุก  นา
Bb
ที อย่าง
F
ในวันที่
G
แล้วที่ผ่าน
C
มา


ดนตรี : / C G / Am F / ( 4 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


E
  ยิ่ง
F
มองเธอกับ
G
เขา ยิ่งเข้าใจ


ดนตรี : / C G / Am F / ( 2 ครั้ง )/ C /

เจ้าของผลงานเพลง โดย แอม เสาวลักษณ์

ฟังเพลงใหม่ ฉันเลว