เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ตัดสินใจ – แอม เสาวลักษณ์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตัดสินใจ

ตัดสินใจ – แอม เสาวลักษณ์

ดนตรี 6 Bars..5…
6… ฉัน ก็รู้ ว่าเธอ
เสียใจ เท่าไหร่
ตัว เธอเอง คง ไม่ ตั้งใจ ให้เกิด
เธอ มีใคร ลงไป เพราะใจ เตลิด
ในวัน อ่อน-แอ
วัน เวลา ยาวนาน ก็คง ต้องจบ
ความ บังเอิญ มันลบ ทำลาย ทุกอย่าง
ความ บังเอิญ ดึงใคร
เข้ามา ระหว่าง
ตรงกลาง สอง เรา
และ ต้องมี สัก คน
ที่ จะต้อง เสีย ใจ
ฉัน และเธอ หรือ ใคร
อีกคน เช่น-กัน
อย่ากลัว กับการ ตัดสิน ใจ
ตัดสิน-ใจ มัน ไม่เกิน ทน
อย่า ทำลาย ให้ใคร เสีย-คน
คน ทุกคน ก็มี หัวใจ
ยิ่ง ลังเล ยิ่ง ทำร้าย กัน
จะ ท-รมาน กันไป ทำไม
เมื่อรู้ ทุกอย่าง
อย่าให้ ชีวิต ใครพัง
เพราะความ อ่อน-แอ
รู้ ใช่ไหม ว่าฉัน ไม่เคย จะโกรธ
สาย เสียแล้ว จะโทษ ใคร-คง ไม่ได้
ขอ ให้รู้ ว่าฉัน รัก เธอ เท่าไหร่
เข้าใจ ไหม-เธอ
และ ต้องมี สัก คน
ที่ จะต้อง เสีย ใจ
ฉัน และเธอ หรือ ใคร
อีกคน เช่น-กัน
อย่ากลัว กับการ ตัดสิน ใจ
ตัดสิน-ใจ มัน ไม่เกิน ทน
อย่า ทำลาย ให้ใคร เสีย-คน
คน ทุกคน ก็มี หัวใจ
ยิ่ง ลังเล ยิ่ง ทำร้าย กัน
จะ ท-รมาน กันไป ทำไม
เมื่อรู้ ทุกอย่าง
อย่าให้ ชีวิต ใครพัง
เพราะความ อ่อน-แอ
ดนตรี 7 Bars..6…
7… และ ต้องมี สัก คน
ที่ จะต้อง เสีย ใจ
ฉัน และเธอ หรือ ใคร
อีกคน เช่น-กัน
อย่ากลัว กับการ ตัดสิน ใจ
ตัดสิน-ใจ มัน ไม่เกิน ทน
อย่า ทำลาย ให้ใคร เสีย-คน
คน ทุกคน ก็มี หัวใจ
ยิ่ง ลังเล ยิ่ง ทำร้าย กัน
จะ ท-รมาน กันไป ทำไม
เมื่อรู้ ทุกอย่าง
อย่าให้ ชีวิต ใครพัง
เพราะความ อ่อน-แอ
อย่าให้ ชีวิต ใครพัง
เพราะความ อ่อน-แอ
อย่าให้ ชีวิต ใครพัง
เพราะเธอ อ่อน-แอ

รวมผลงานเพลง นักร้อง แอม เสาวลักษณ์

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตัดสินใจ