เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จันทร์เจ้าขา – โกมล-พิมผกา เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จันทร์เจ้าขา

จันทร์เจ้าขา – โกมล-พิมผกา

…ดนตรี.4.Bars.2..3…
4.ช.จันทร์พร่างพราว
.สกาวสดใส.แสงนวลไสว
.เหมือนนวล.ขวัญใจพี่เอย
ญ.ฟังถ้อยคำ.พี่พร่ำเฉลย
.สรรค์มาเปรียบเปรย
.ไหนเลยน้องงามเทียบจันทร์
ช.น้อง.โสภาเฉิดฉันท์
.สวยงามเช่นจันทร์.
.วิลาวรรณเฉิดฉาย.
ญ.คนช่างยอพ้อคำพูดง่าย
ช.พี่คือกระต่าย
.หมายภิรมย์แจ่มนวล
ญ.จันทร์เจ้าขา.หลบหน้าไปไหน
.หรือจันทร์หลบไป
.เพราะอายคำคนยั่วยวน..
ช.จันทร์หลบไป.ซ่อนอายแอบนวล
.หรือมีอีกนวล
.นั้นนวลเทียมจันทร์นั่นเทียว
ญ.ลิ้น.ผู้ชายเจ้าชู้
.เขาฟังก็รู้.รู้ชั้นเชิงเฉลียว..
ช.คำจากใจ.มิใช่จะเกี้ยว
ญ. น้องกลัวเดือนเสี้ยว
.รักคงเรียว.เช่นจันทร์
ช.จันทร์พร่างพราว
.สกาวสดใส.แสงนวลไสว
.เหมือนนวล.ขวัญใจพี่เอย
ญ.ฟังถ้อยคำ.พี่พร่ำเฉลย
.สรรค์มาเปรียบเปรย
.ไหนเลยน้องงามเทียบจันทร์
ช.น้อง.โสภาเฉิดฉันท์
.สวยงามเช่นจันทร์.
.วิลาวรรณเฉิดฉาย.
ญ.คนช่างยอ.พ้อคำพูดง่าย
ช.พี่คือกระต่าย
.หมายภิรมย์แจ่มนวล.

..ดนตรี.4.Bars.2..3..
4.ญ.จันทร์สุขจริง.แอบอิงอกฟ้า
ช.เหมือนดังแก้วตา
.ซบทรวงพี่ยาแอบขวัญ
ญ.จันทร์เจ้าขา.อย่าลาจากกัน
ช.ขอชมแจ่มจันทร์
.ขวัญใจให้นานหน่อยเอย
ญ.ขอ.วิงวอนเฉลย
.นะจันทร์อย่าเลยลับ
.เลือนลางห่างไป
ช.ญ.จันทร์อยู่เป็นพยานรักใคร่
.ขอจันทร์ดลให้รักกันไปชั่วกาล

ผลงานเพลง ของ โกมล-พิมผกา

ฟังเพลง จันทร์เจ้าขา