คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันคงต้องยอม – โจ ก้อง เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันคงต้องยอม

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันคงต้องยอม – โจ ก้อง

ดนตรี : / G / D / Em / Em / ( 4 ครั้ง )


เพื่อน
G
ฝูง ฉัน
D
มีเรื่องราวที่
Em
ต้องเฉลย เปิด
G
เผย ที่
D
เราคบกันกับ
Em
มันไม่ถูก

เมื่อ
G
ฉัน นั้
D
นคิดกับเธอแค่เ
Em
พื่อนเฉยเฉย โธ่เ
G
อ๋ย 
D
ที่เธอทักทัก
Em
ฉันยังไม่เคย


ดนตรี : / G / D / Em / Em /


โหด
G
ร้ายเธ
D
อต้องว่าเราเป็นค
Em
นโหดร้าย ให้
G
ตาย ฉัน
D
มันขอยันยังเป็นเ
Em
พื่อนอยู่

แต่
G
ใจ ต้
D
องจำบอกไปให้ได้
Em
ยินกับหู ก็
G
รู้  ห
D
ากเธอไม่ฟัง ก็
Em
คงต้องยอม


C
ฉันนั้นคิดและซึ้งไม่รู้ว่า
D
ทำยังไงเธอคงจะไม่เข้
Em
าใจ

C
และที่ฉันนั้นเผลอจึงให้รู้ถึง
D
ความจริงใจก็คงเท่านั้
Em

แต่
C
แล้ว
D
 จุด
Em
จบมันก็
D
คงต้องเปลี่ยนไ
C


G
หากเธอตื้อ
D
มา ฉันคงต้อง
Em
ยอม ต้องยอม ต้องยอม ต้องยอม รักเธอ


ดนตรี : / Em7 / ( 4 ครั้ง )/ Em7 / A / ( 3 ครั้ง )/ B / C / D /


( ซ้ำ * )


G
หากเธอยื้อ
D
มา ฉันคงต้อง
Em
ยอม ยอม ยอม


( ซ้ำ * )

เจ้าของผลงานเพลง โดย โจ ก้อง

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ฉันคงต้องยอม