เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ดีกว่านี้ – โจ ก้อง เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดีกว่านี้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ดีกว่านี้ – โจ ก้อง

ดนตรี : / A Asus4 / A Asus4 / ( 2 ครั้ง )


A
ถ้าไม่ได้
C
ทำคงไม่
D
รู้  
A
ไม่มีใคร
C
รู้ถูกหรือผิ
D

A
แต่ตกลงใ
C
ครที่มา
D
รู้เข้าจริงจริง
A
อยู่อยู่ก็
C
ทำไปแ
A
ล้วผิ
Asus4
ด     
A
 
Asus4
 

A
กับสิ่งที่
C
ทำทำอย่างใ
D
ครเขา
A
แบบอย่างใจ
C
เราเรื่องเขา
D
สั่ง 
A
ผิดถูกยัง
C
ไงเอาที่ไ
D
หนมาชี้ทาง

บอก
A
ฉันให้
C
ดีหน่อยบอก
D
มาให้แน่ใจ ว่าทำแบบ
A
ไหน 
G
 
D
 ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 

มีอีกไ
A
หม 
G
 
D
 ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 


ไม่ใช่ว่าคนอย่าง
A
ฉันไม่รับไม่
C
รู้ไม่คิดว่าค
D
วรจะทำเช่นไ
F

มันติดตรงอยู่ตรงที่
A
ฉัน ฉันคิดฉัน
C
ซึ้งฉันฝันฉัน
D
ทำด้วยใจ
F
 

เรื่องที่ดีกว่า
A
นี้เขาสอนให้
C
ลึกให้รู้ รู้จ
D
ริงกับความเข้าใ
F

จะให้มันมาแบบไ
A
หนให้ปั้ม ให้
C
ก๊อป ให้ป๊อบ ให้
D
มันถึงใจ
F
 

ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 
F
 ให้ดีกว่า
G
นี้  
A
 
G
 
D
 
F
 
G
 


ไม่ใช่ว่าคนอย่าง
A
ฉันไม่รับไ
C
ม่รู้ไม่คิดจะดั
D
นทุรังเหมือนใ
F
คร

มันติดอยู่ตรงที่
A
ฉันฉันคิดฉัน
C
ซึ้งฉันฝันฉัน
D
ทำด้วยใจ
F
 

เรื่องที่ดีกว่า
A
นี้เขาสอนให้
C
ลึกให้รู้ ที่
D
ควรที่มาที่ไ
F

จะให้มันมาแบบไ
A
หนให้ปั้ม ให้ก๊
C
อป ให้ป๊อบ ให้
D
มันถึงใจ
F
 

ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 
F
 ให้ดีกว่า
G
นี้  
A
 
G
 
D
 
F
 
G
 


ดนตรี : / A /

ดนตรี : / A / C / D / D / ( 4 ครั้ง )

ดนตรี : / A G / D / F G / A G / D / E /


A
กับสิ่งที่
C
ทำทำต่อไ
D
ป  
A
หากเกี่ยวกับ
C
ใจเรารู้อ
D
ยู่  
A
ผิดถูกยังไ
C
งที่ตราบต
D
รึงมาเป็นครู

ให้
A
รักให้
C
รู้สึกกับท
D
างที่เป็นไป ว่าทำแบบไห
A
น  
G
 
D
 

ให้ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 มีอีกไ
A
หม 
G
 
D
 ดีกว่า
A
นี้  
G
 
D
 

ศิลปิน ของ โจ ก้อง

ฟังเพลงฟรี ดีกว่านี้