เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ซากอ้อย – โซคูล คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ซากอ้อย

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ซากอ้อย – โซคูล

ดนตรี : / G / G / C D / Bm Em / Am D / G D /


 
อาจเป็นนิ
G
ยามของความรักที่ต้
Em
องจบ เมื่อคนที่
G
คบป่นใจไม่มีชิ้
D
นดี

 
เปรียบเปรยตัว
C
ฉันดั่งอ้
D
อยท่อนหนึ่ง
Bm
ที่มี หมดห
Em
วานแล้วไม่ใ
Am
ยดี ถูกย่ำ
A7
ยีจับโยนทิ้ง
D
ไป


 
ใหม่ดูเ
G
ข้าที มีใจให้เขา
Em
สิท่า เวลาเขา
G
มาดูท่าว่าเขา
D
ปลื้มเธอ

 
เลยหักอกฉั
C
น ความห
D
วานเมื่อตอน
Bm
แรกเจอ จบ
Em
ลงด้วยมือข
Am
องเธอ เพียงเธอเ
D
จอของเล่นอันใ
G
หม่


** 
 
เธอบอกให้
C
ฉัน ยอม
D
รับความจริง
Bm
ที่เจอ

 
ให้
Em
ฉันเลิกคิดถึง
Am
เธอ หยุดพร่ำ
D
เพ้อและพอแ
G
ค่นั้น

 
โอ้ใจดวง
C
น้อย เธอเ
D
คี้ยวแค่เพียงไ
Bm
ม่นาน

 
กากใ
Em
จสิ้นรสน้ำต
Am
าล หมดความห
D
วานกลายเป็นซากอ้
G
อย


ดนตรี : / G / Em / G / D / C D / Bm Em / Am D / G D /


( ซ้ำ * , ** )


 
โอ้ใจดวง
C
น้อย เธอเ
D
คี้ยวแค่เพียงไ
Bm
ม่นาน

 
กากใ
Em
จสิ้นรสน้ำต
Am
าล หมดความห
D
วานกลายเป็นซากอ้
C
อย  
G
 

เจ้าของผลงานเพลง โดย โซคูล

ฟังเพลง สบายๆ ซากอ้อย