เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันรักเธอ – โปเตโต้ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันรักเธอ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันรักเธอ – โปเตโต้

ดนตรี : / A F#m / E D / A F#m / D / ( 3 ครั้ง )


A
 เธอคงรำคาญฉัน ตลอดเว
D
ลานั้น ฉันขวางหูขวางตาเธอใช่ไหม

A
 ขับไล่ฉันไปพูดตอกและ
D
ย้ำทำร้ายใจ แต่ฉันยังไม่ยอมไปสักที

F#m
 มีหนึ่งเห
E
ตุผล ที่ทำให้
F#m
ฉัน ยังคงทนได้อย่าง
D
นี้

 
ฉันเคยได้
F#m
บอกเธอ เคยได้
E
ย้ำเธอ แต่ว่า
D
มันคงไม่เคยดังถึงใจเธอสัก
E
ที


A
ฉันรักเ
F#m
ธอ และ
E
ฉันรักเ
D
ธอคนเดียว เข้าใจไ
A
หมรัก
F#m
เธอ ได้ยินไ
E
หมรัก
Bm
เธอคนเดียว
D
 


 
เหตุ
D
ผลมีเท่า
E
นี้ หากว่า
D
หัวใจ เธอไม่รับฟัง ยังจะ
F#m
หวังให้ฉันเดินจากไป

 
บอกเธอเอาไ
D
ว้ ว่าฉันทำไม่ได้ ไม่สนใน
E
ศักดิ์ศรี แค่ให้ฉันนั้นได้มีเธอก็พอ


ดนตรี : / A / F#m / E / D / A / F#m / E / Bm / D / D /

ดนตรี : / A / F#m / E / D /


( ซ้ำ * )


 
ฉันรั
A
กเธอ

ศิลปิน นักร้อง โปเตโต้

ฟังเพลง mp3 ฉันรักเธอ