เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถ้าพรุ่งนี้ฉันทำไม่ได้ – โปเตโต้ เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถ้าพรุ่งนี้ฉันทำไม่ได้

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ถ้าพรุ่งนี้ฉันทำไม่ได้ – โปเตโต้

ดนตรี : / A / Amaj7 / F#m / D E / ( 2 ครั้ง )


F#m
 หากวันนี้
A
เธอมองไป
D
ข้างหน้า แล้ว
Bm
ยังไม่เ
E
ห็นอะไร

F#m
 ได้โปรดอย่า
A
ทิ้งฉันไปจะไ
D
ด้ไหม 
E
ขอให้ทนอีกที

F#m
 ไม่นานจะ
A
ทำเหมือนคำที่ได้บ
D
อกไว้ 
E
สัญญาไม่นาน

F#m
 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เ
A
ธอต้องการ ฉันจะเ
D
ก็บมาใ
E
ห้เธอ


Bm
 หากทิ้งกัน
D
ไปในวัน
A
นี้   ก็เ
F#m
สียแรงเปล่า
Bm
 เรากำลังเกือบถึ
D
งดาว ดวงที่
E
ฝันกัน เชื่อฉันหน่อย


** 
A
อย่าปล่อยมือกันได้ไหมคนดี 
E
ได้โปรดอย่าหนีหรือว่าไปที่ไหน

F#m
แสงที่คอยส่อง
D
ทางฉันไว้ก็
E
คือเธอ คนที่รักกัน

A
อย่าปล่อยมือกันขอร้องอีกที
E
 ถ้าหากพรุ่ง
C#
นี้ฉันทำไม่
F#m
ได้

 
นั่นแหละจะ
D
ยอมให้เธอจ
E
ากไป เพราะฉันนั้นคง
F#m
ไม่ดีพอ 
A
ที่จะเป็นคน
Bm
ของเธอ
D
     
E
 


ดนตรี : / A / Amaj7 / F#m / D E / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


ดนตรี : / A / Amaj7 / F#m / D E / ( 2 ครั้ง )/ A /

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง โปเตโต้

ฟังเพลง ยูทูป ถ้าพรุ่งนี้ฉันทำไม่ได้