เนื้อร้อง คอร์ดเพลง จะเอาอะไร – โพลี่แคท เพลงใหม่ๆ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จะเอาอะไร

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

จะเอาอะไร – โพลี่แคท

ดนตรี : / Am / Bm / Em / D / ( 4 ครั้ง )


ทุ่มใจใ
Am
ห้รัก ไม่เคย
Bm
หยุดพัก เหยียบเต็ม
Em
ร้อย ไม่คิดจะเตรียม
D
ตัวเสียใจ

อย่างกระ
Am
ทันหัน เธอบอก
Bm
ลาฉัน ดับความ
Em
ฝัน ปลุกฉันให้มาเ
D
จอ


เธอเอาคำว่าคว
C
ามรัก ไปจากใจ
Am
ของฉัน เอาคำว่าคว
Bm
ามหวังออกไปจาก
Em
ทุกวัน

อะไรเคยใ
C
ห้ไว้ เธอขอคืน
Am
ได้ไหม อยากจะ
Bm
ถามไป ว่าเ
C
ธอ


** 
D
จะเอาอะ
G
ไรไป
Em
อีก ยังคิดว่าเห
C
ลือเท่าไ
D
หร่

ในโลกของ
G
ฉันทั้งใ
Em
บ หมดตัวไม่เห
C
ลือ แม้ใ
D
จจะเอาอะไ
G


ดนตรี : / Am / Bm / Em / D /


เรื่องราว
Am
เพลงรัก ที่ใคร
Bm
บอกไว้ เธอไม่
Em
อาจเอารักไปจ
D
ากหัวใจ

อยากบอกว่า
Am
ไม่จริง นอกจากโ
Bm
ดนทิ้ง สิ่งสุด
Em
ท้าย เธอก็เอามันไ
D


( ซ้ำ * , ** )


Cmaj7
รัก ที่มีให้
Bm
กัน ในวันที่เคยห
Am
วาน เพียงหมดความต้อง
Gmaj7
การ

เก็บคืนทุกทุก
Cmaj7
อย่าง แล้วก็เดินจาก
Bm
ไป มันทนแทบไม่
Cmaj7
ไหว   
Bm
 เธอรู้
Cmaj7
ไหม   
Bm
 
D
 


( ซ้ำ ** , ** , ** )

เจ้าของผลงานเพลง โดย โพลี่แคท

ฟังเพลง mp3 จะเอาอะไร