คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ตาสว่าง – โมเดิร์นด็อก เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ตาสว่าง

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ตาสว่าง – โมเดิร์นด็อก

ดนตรี : / Am / Fmaj7 / Cmaj7 / Esus4 E / ( 2 ครั้ง )


Am7
ท้องฟ้าแสนจะกว้างใหญ่ 
Fmaj7
หนทางยังคงยาวไกล 
Cmaj7
แล้วเธอนั้นก็เดินจ
Esus4
ากไป    
E
 

Am7
เหลือเพียงเราที่ต้องห่าง 
Fmaj7
วันเวลาที่แสนเลือนลาง 
Cmaj7
กลับคืนมาเงียบเหงาอ้างว้างอย่
Esus4
างเคย   
E
 


 
สุด
Am
ท้าย เรื่อ
Fmaj7
งราว ว่างเ
Cmaj7
ปล่า   ในใ
E7sus4
จ           
E
ต้อง
Am
เจอ ต้อง
Fmaj7
เป็น แล้วจะ
Cmaj7
เห็น   ใช่ไ
E7sus4
หม         
E
 


** 
Fmaj7
ท้องฟ้า
C
แล้วตัวเธอก็จากไป 
Fmaj7
สายตาพลันสว่างขึ้นม
C

Fmaj7
ฝนโปรยปรายและผ่านไป 
C
เห็นความจริงที่ผ่านมา 
Fmaj7
ย้ำเตือนให้ฉันจำเอาไ
C
ว้ ทุกเวลา


ดนตรี : / Am / Fmaj7 / Cmaj7 / Esus4 E /


Am7
ถึงเวลาที่ฉันนั้นควรสงบ 
Fmaj7
ใช้ปัญญาที่เหลือทบทวน 
Cmaj7
ที่ผ่านมา ให้เข้า
Esus4
ใจ       
E
 


 
สุด
Am
ท้าย เรื่อ
Fmaj7
งราว ว่างเ
Cmaj7
ปล่า   ต่อไ
E7sus4
ป           
E
ต้อง
Am
เจอ ต้อง
Fmaj7
เป็น แล้วจะ
Cmaj7
เห็น   ใช่ไ
E7sus4
หม         
E
 


( ซ้ำ ** )


Fmaj7
          ที่
Am7
แท้    ที่
Dm7
แท้    ที่
G
แท้ แล้ว


ดนตรี : / Fmaj7 / Cmaj7 / ( 2 ครั้ง )


( ซ้ำ * , ** )


Fmaj7
            
C
    ที่
Fmaj7
แท้        
C
    ที่
Fmaj7
แท้       ที่
C
แท้ ที่
Fmaj7
แท้       ที่
C
แท้  
Fmaj7
 

ผลงานเพลง โดย โมเดิร์นด็อก

ฟังเพลง mp3 ตาสว่าง