เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงดาวปรางทิพย์ – โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ดวงดาวปรางทิพย์

ดวงดาวปรางทิพย์ – โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

ดนตรี 9 Bars…8…
9…. ดวงดาวพร่างพราวกระพริบ
ปรางทิพย์ปรางทิพย์อนุบาล
เริ่มเรียนไม่เล่นเขียนอ่าน
เริ่มเรียนไม่เล่นเขียนอ่าน
ปลูกในด้านสติปัญญา
ผลเกิดก้าวไกล
ต่อไปเด็กไทยภายหน้า
จะฉลาดเก่งกล้า
เรียนวิชาได้ไว
(Solo…)
..ดวงดาวพร่างพราวกระพริบ
ปรางทิพย์ปรางทิพย์อนุบาล
เริ่มเรียนไม่เล่นเขียนอ่าน
เริ่มเรียนไม่เล่นเขียนอ่าน
ปลูกในด้านคุณธรรม
ผลเกิดก้าวไกล
ต่อไปเด็กไทยภายหน้า
ทำตัวให้มีค่า
มีวิชาช่วยสังคม
(Solo…)
..ดวงดาวพร่างพราวกระพริบ
ปรางทิพย์ปรางทิพย์อนุบาล
เริ่มเรียนไม่เล่นเขียนอ่าน
เริ่มเรียนไม่เล่นเขียนอ่าน
ปลูกในด้านสติปัญญา
ผลเกิดก้าวไกล
ต่อไปเด็กไทยภายหน้า
จะฉลาดเก่งกล้า
เรียนวิชาได้ไว
(Solo…)
..ดวงดาวพร่างพราวกระพริบ
ปรางทิพย์ปรางทิพย์อนุบาล
เริ่มเรียนไม่เล่นเขียนอ่าน
เริ่มเรียนไม่เล่นเขียนอ่าน
ปลูกในด้านคุณธรรม
ผลเกิดก้าวไกล
ต่อไปเด็กไทยภายหน้า
ทำตัวให้มีค่า
มีวิชาช่วยสังคม..

เจ้าของผลงานเพลง นักร้อง โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

ฟังเพลงออนไลน์ ดวงดาวปรางทิพย์