คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป – โลโซ เพลงใหม่

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป – โลโซ

A
สิ่งเดียวที่ขอร้อง
Bm
เธอก่อนไป
E
สิ่งเดียวที่อยากใ
A
ห้ใจเธอรับรู้

F#m
สิ่งเดียวที่อยากให้
Bm
เธอคิดดู ให้
E
รู้ ให้คิด ก่อนจะ
A
จากฉันไป

ลองคิดตรองดูให้
Bm
ดีซักหน่อย
E
แล้วค่อยบอก
A
ลาจากกันไป

F#m
ลองทบลองทวนให้
Bm
ดีในหัวใจ ยัง
E
รักฉันไหมคน
A
ดี


หรือฉันเองที่
D
ผิด ที่
E
คิดมีใจให้กั
A
บเขา
E
 

F#m
หรือเธอหู
Bm
เบา จึง
E
ทำให้เราบาด
F#m
หมาง คิด
E
แยก
D
ทาง กัน
E
ไป


** 
อยากบอกให้เธอ
Bm
ได้รู้ซักครั้ง
E
อยากพูดให้เธอได้
A
ฟังอีกซักหน

F#m
ชีวิตของลูกผู้ช
Bm
ายหนึ่งคน มันสับส
E
น เพราะใจเธอแปรเป
A
ลี่ยน


ดนตรี : / Bm / E / A / F#m / Bm / E / A /


( ซ้ำ * , ** )


E
 ชีวิ
F#m
ตของลูกผู้ช
Bm
ายหนึ่งคน มันสับส
E
น เพราะเธอจะลา
A
จาก

รวมผลงานเพลง ของ โลโซ

ฟังเพลง สบายๆ ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป