คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง ฉันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ – โลโมโซนิค เพลงเพราะ

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ฉันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ฉันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ – โลโมโซนิค

ดนตรี : / Dm / Dm / C / C / ( 4 ครั้ง )


Bb
จะเป็นอย่างไรถ้าเราใช้อารมณ์บอก
Dm
ทาง 
Bb
สภาพของความปวดร้าวมันคงเท่า
Dm
เท่ากัน

Bb
ปิดบังอาการเอาไว้ก็คงเท่า
Dm
นั้น  
Bb
เพราะความปวดร้าวมันชัดในทุกความ
Dm
รู้สึก

อยาก
F
ลืมทุก
Am
อย่าง ที่เคยได้ร่วมท
F
าง สอง
Am
คน

ลืมที่เคยผ่าน
F
พ้นทุก
Am
สิ่ง ทิ้งทุกอย่างที่เ
F
คยรู้
Am
สึก แล้วจากไป


ดนตรี : / F / F / Am / Am / ( 2 ครั้ง )


เพี
F
ยงแค่เราหลับตา ทุกภาพดีดีกลับ
Am
คืนย้อนมา

เพี
F
ยงแค่เราลืมตา ทุกภาพดีดีกลับ
Am
หาย ( แค่เพียงอยากบอกให้รู้ )

ดนตรี : / F

ดนตรี : / Am

ดนตรี : / F

Am
ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ เข้าใจว่าเราต้องลื
F
มทุก
Am
อย่าง ที่เคยได้ร่วมท
F
างสอง
Am
คน

ลืมที่เคยผ่านพ้
F
น ทุก
Am
สิ่ง ทิ้งทุกอย่างที่เ
F
คย 
Am
รู้สึก แล้วจากไป


ดนตรี : / F / F / Am / Am / ( 4 ครั้ง )

ดนตรี : / Dm / Dm / C / C / ( 2 ครั้ง )

เจ้าของผลงานเพลง โดย โลโมโซนิค

ฟังเพลงออนไลน์ ฉันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ