คอร์ดเพลง เนื้อร้องเพลง จันทร์เจ้าขา – โฮป คอร์ด

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จันทร์เจ้าขา

จันทร์เจ้าขา – โฮป

ฉันเหมือนนกบาดเจ็บ
ที่บิน หลงฟากฟ้า
เมฆดำ มืดมิดหนาตา
มองหา หนทางไม่มี
คนจน ก็คือคนจน
ขัดสน ชั่วนาตาปี
ความรู้ พื้นฐานไม่ดี
อาหาร จะกินไม่มี
จึงเป็น อย่างนี้
ชั่วกัปชั่วกัลป์..

จันทร์เจ้าขา อาหารไม่พอ
ครูกับหมอ บ้านฉันไม่มี
จันทร์เจ้าขา ช่วยฉันซักที
แก้วแหวน มณี
ฉันไม่ต้องการ

ขออาหาร พอทาน ก็พอ
ครูกับหมอ ซักคน ก็ดี
จันทร์เจ้าขา ช่วยฉันซักที
แก้วแหวน มณี
ฉันไม่ต้องการ

ฉันเหมือนนกบาดเจ็บ
ที่บิน หลงฟากฟ้า
เมฆดำ มืดมิดหนาตา
มองหา หนทางไม่มี
คนจน ก็คือคนจน
ขัดสน ชั่วนาตาปี
ความรู้ พื้นฐานไม่ดี
อาหาร จะกินไม่มี
จึงเป็น อย่างนี้
ชั่วกัปชั่วกัลป์..

จันทร์เจ้าขา อาหารไม่พอ
ครูกับหมอ บ้านฉันไม่มี
จันทร์เจ้าขา ช่วยฉันซักที
แก้วแหวน มณี
ฉันไม่ต้องการ

ขออาหาร พอกิน ก็พอ
ครูกับหมอ ซักคน ก็ดี
จันทร์เจ้าขา ช่วยฉันซักที
แก้วแหวน มณี
ฉันไม่ต้องการ
แก้วแหวน มณี
ฉันไม่ต้องการ
แก้วแหวน มณี
ฉันไม่ต้องการ
แก้วแหวน มณี
ฉันไม่ต้องการ

ผลงานเพลง โดย โฮป

ฟังเพลง ออนไลน์ จันทร์เจ้าขา