เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จิ้งหรีดกับดวงดาว – โฮป เพลงฮิต

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง จิ้งหรีดกับดวงดาว

จิ้งหรีดกับดวงดาว – โฮป

ดาว สกาว พราวเด่นล้ำ
ค่ำ คืน เหนือทิวทุ่ง
แว่วเพลงเหงา
ดาว ราย หัวใจจิ้งหรีดเร้า
ใจปองป่ายปีนดาว
แดนดาวฟ้าดินไกล
วังเวง ฟังเพลง
ราตรี หรีดเรไร ย่ำใจจริง
ร้องกล่อม
แทนเสียงสื่อ ฟ้าดาวดิน
เย็นๆ น้ำค้างหยด
ดวงใจ จิ้งหรีดใสสะอาด.
.แม้นขอบฟ้าปีนป่ายถึง
จะไป แม้ครึ่งหนึ่ง ครึ่งทางฝัน
ดาวเอย เห็นใจ จิ้งหรีดนั้น
ใจดาว โปรดแบ่งปัน
อย่าเมิน เย้ยชาวดิน
ราตรี ราตรี
มีดาว ส่องเงียบงัน ไร้ชีวา
แม้น หาก
มีเสียงหรีด ร้องเพลงพา
ปลาย นา หรือไพรกว้าง
เริงใจ จิ้งหรีดร้องเพลงสื่อ.
สู่แสงดาว
แม้นขอบฟ้าปีนป่ายถึง
จะไป แม้ครึ่งหนึ่ง ครึ่งทางฝัน
ดาวเอย เห็นใจ จิ้งหรีดนั้น
ใจดาว โปรดแบ่งปัน
อย่าเมิน เย้ยชาวดิน
ราตรี ราตรี
มีดาว ส่องเงียบงัน ไร้ชีวา
แม้น หาก
มีเสียงหรีด ร้องเพลงพา
ปลาย นา หรือไพรกว้าง
เริงใจ จิ้งหรีดร้องเพลงสื่อ.
สู่แสงดาว

ศิลปิน นักร้อง โฮป

ฟังเพลง online จิ้งหรีดกับดวงดาว