คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ถึงเพื่อนเรา – ไมโคร รวมเพลง

เนื้อเพลง คอร์ดเพลง ถึงเพื่อนเรา

เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง เนื้อเพลง

ถึงเพื่อนเรา – ไมโคร

ดนตรี : / Em D / A Dsus4 D / Em D / A Dsus4 D /


Em
ถึง  
D
เพื่อนเ
A
รา ไม่ว่าจ
Dsus4
ะไปอยู่ไ
D
หน 
Em
 
D
แม้น
A
ายจะมีแต่
Dsus4
ความ  
D
โชค
C
ดี หรือโชคโ
D
ชน

ไม่ว่า
C
นายสุขหรือทุกข์
D
ทน


Em
โปรด
D
จง 
G
รู้ ว่า
D
มีเพื่อน
Em
อยู่ ไม่เคย
D
ทิ้งกั
C

Em
จาก 
D
วัน 
G
นั้น ถึง
D
วันนี้
Em
เรา ก็ยั
D
งเหมือนเดิ
C
ม ยังเหมือนเดิ
D
ม เลือด
Dsus4
กาย ก็สีเดิ
D


ถ้ามีวันไ
G
หน มันร้
C
ายมันเ
D7
ลวแค่ไห
G
น อย่างน้อย
C
ยังมี
D
เพื่อน
G
ฝูง

ที่
C
เขายิน
D
ดีคอย
Em
ยืน  
D
เคียง
A7
ข้าง จะทุกข์
G
ร้อน ไม่สิ้น
D
ทาง


Em
หา  
D
หน 
A
ทาง เอ
Dsus4
าที่มัน พ
D
อ  ไ
Em
หว  
D
สัก 
A
วันน
Dsus4
ายก็ไป ไ
D
ด้ เอ
C
ง ไปได้
D
ดี ทำให้
C
ดี อาจจะได้
D
ดี


Em
แต่  
D
จง 
G
รู้ ว่า
D
มีเพื่อน
Em
อยู่ ไม่เคย
D
ทิ้งกั
C

Em
จาก 
D
วัน 
G
นั้น ถึง
D
วันนี้
Em
เรา ก็ยั
D
งเหมือนเดิ
C
ม ยังเหมือนเดิ
D
ม เลือด
Dsus4
กาย ก็สีเดิ
D


( ซ้ำ * , * )


จะ
C
ไม่ลืมเรื่อง
D
ราวในครั้ง
Em
นั้น

D
วัน 
G
นั้น เ
D
วลา
G
นั้น 
D
คุ้ม 
C
ค่าใ
D
ห้เราคิ
Em
ดถึง 
D
คงเข้าใ
C
จ มันลึก
G
ซึ้ง ถึงข้างใ
D


( ซ้ำ * , * , * )

ศิลปิน นักร้อง ไมโคร

ฟังเพลงสด ถึงเพื่อนเรา